13.11.2015

Veselības nozares pārstāvjiem pasniedz Atzinības un Pateicības rakstus


13.novembrī, veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs pasniedza Veselības ministrijas Atzinības rakstus nozares darbiniekiem.

Veselības ministrijas Atzinības raksti tika piešķirti:

 • Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas onkoloģei Dacei Baltiņai par ieguldījumu onkoloģijas jomas attīstībā, popularizēšanā un atbalstīšanā; 
 • Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra "Tuberkolozes un plaušu slimību centrs" laboratorijas ārstam Ģirtam Šķenderam par ieguldījumu tuberkulozes mikobakterioloģiskās diagnostikas attīstībā; 
 • Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas ārstam traumatologam, ortopēdam Jurim Matisonam par izcilu darba pienākumu pildīšanu un profesionālā darba mūža ieguldījumu sabiedrības veselības uzturēšanā;
 • Liepājas reģionālās slimnīcas traumatologam - ortopēdam Uldim Ārgalim par ieguldījumu veselības aprūpes nozarē; 
 • Liepājas reģionālās slimnīcas galvenajai māsai, vecmātei Solvitai Urbanovičai par ieguldījumu veselības aprūpes nozarē; 
 • Liepājas reģionālās slimnīcas fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstei Līgai Priedenai par ieguldījumu veselības aprūpes nozarē;
 • Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības oftalmoloģei Rūtai Aborinskai par ilggadēju, godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu iedzīvotāju veselības aizsardzībā; 
 • Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības pneimonoloģei Jūlijai Landsmanei par ilggadēju, godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu reģiona iedzīvotāju veselības saglabāšanā un profilaksē; 
 • Saldus medicīnas centra ginekoloģei - dzemdību speciālistei Ligitai Neimanei par ieguldījumu veselības aprūpes nozarē; 
 • „Klīnika EGV" embrioloģei Dainai Majorei par nozīmīgu ieguldījumu iedzīvotāju neauglības ārstēšanā un novēršanā; 
 • „Veselības centru apvienība" medicīnas centra "Pļavnieki" fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārstei Unai Skutulai par profesionalitāti rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā;
 • "Veselības centru apvienība" Liepājas medicīnas centra ārstei neiroloģei - ultrasonogrāfijas un neirosonoloģijas speciālistei Elvīrai Stivriņai par nozīmīgu ieguldījumu iedzīvotāju veselības saglabāšanā un slimību profilaksē; 
 • "Ziemeļaustrumu Latvijas Mutes Veselības Centrs" zobārstei Edītei Lapsai par ilggadēju un godprātīgu darbu;
 • Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas ārstam psihiatram Fjodoram Izbaviteļam par sasniegumiem veselības nozarē.

Tāpat veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs veselības nozares darbiniekiem pasniedza Veselības ministrijas Pateicības rakstus. Pateicības rakstus saņēma: 

 • Valmieras veselības centra medicīnas māsa Gaida Kalneja par ilggadēju un godprātīgu darbu; 
 • Valmieras veselības centra funkcionālās diagnostikas māsa Maija Liepiņa par ilggadēju un godprātīgu darbu; 
 • „Veselības centru apvienība” medicīnas centra "Elite" ginekoloģe  Inguna Kairiša par nozīmīgu ieguldījumu iedzīvotāju veselības saglabāšanā un slimību profilaksē;
 • Veselības centru apvienības medicīnas centra "Pļavnieki" kardioloģe Marina Ļuļe par nozīmīgu ieguldījumu iedzīvotāju veselības saglabāšanā un slimību profilaksē;
 • Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības internās aprūpes māsa Ļubova Grīnberga par ilggadēju un nevainojamu darbu veselības nozarē;
 • Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības internās aprūpes māsa Valentīna Capurniece-Kaļva par ilggadēju un nevainojamu darbu veselības nozarē;
 • Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības internās aprūpes māsa Ilzīte Ziediņa par ilggadēju un nevainojamu darbu veselības nozarē;
 • Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības vecmāte Inese Dadžāne par radošu un organizatorisku ieguldījumu nozīmīgu pasākumu organizēšanā veselības nozarē; 
 • Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības bērnu aprūpes māsa Irēna Sīle par godprātīgu attieksmi pret darbu un nozīmīgu ieguldījumu pacientu veselības aprūpē; 
 • Cēsu rajona zobārstniecības poliklīnikas zobārste - zobu protēziste  Aija Sīle par ilggadēju un profesionālu darbu; 
 • Cēsu rajona zobārstniecības poliklīnikas zobu tehniķis Valdis Ozoliņš par ilggadēju un profesionālu darbu; 
 • Cēsu rajona zobārstniecības poliklīnikas zobārste Vija Kreile par ilggadēju un profesionālu darbu; 
 • Cēsu rajona zobārstniecības poliklīnikas struktūrvienības "Pļavnieki" zobārste Irina Prutāne par ilggadēju un profesionālu darbu; 
 • Cēsu rajona zobārstniecības poliklīnikas struktūrvienības "Pļavnieki" zobārste Silvija Vahmistrova par ilggadēju un profesionālu darbu; 
 • Veselības ministra padomnieks Ēriks Zaporožecs par godprātīgu darbu Veselības ministrijas darba stiprināšanā; 
 • Veselības ministrijas Resursu vadības departamenta direktors Āris Kasparāns par godprātīgu darbu Veselības ministrijas darba stiprināšanā; 
 • Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vecākā eksperte Sanita Lazdiņa par godprātīgu darbu Veselības ministrijas darba stiprināšanā. 

Veselības ministrijas pateicība par ilggadēju un godprātīgu darbu tika pasniegta Valmieras veselības centra pacientu reģistratorei Astrīdai Mednei

Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē, Zāļu valsts aģentūras direktoram Svenam Henkuzenam tika pasniegts Ministru kabineta Atzinības raksts. 

Savukārt Ministru prezidentes Pateicības raksti par pašaizliedzīgu darbu Latvijas prezidentūras laikā Eiropas Savienības Padomē tika pasniegti: 

 • Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniecei veselības politikas jautājumos Egitai Polei;
 • Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktorei Agnesei Rabovičai;
 • Veselības ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Karinai Zālītei
 • Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vadītājai Ingai Birzniecei
 • Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītājai Janai Feldmanei;
 • Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājai Kristīnei Kļaviņai
 • Veselības ministrijas Sabiedrības Veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vecākajai ekspertei Alisei Krūmiņai
 • Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta vecākajam referentam Aleksandram Takašovam.