19.11.2015

Saskaņošanai nodota reģionālo biznesa inkubatoru un radošā inkubatora atbalsta programma


Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Kultūras ministriju izstrādājusi  un šā gada 19. novembrī saskaņošanai nodevusi jaunas atbalsta programmas projektu, kuras mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos.

 

Programmas „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros uzņēmējdarbības uzsācēji radošo industriju nozarēs atbalstu varēs saņemt Rīgas radošo industriju inkubatorā, bet reģionos atbalsts būs pieejams jauniem komersantiem bez nozaru ierobežojuma vēl vairāk kā 10 biznesa inkubatoros. Programmas uzdevums ir  nodrošināt vienlīdz kvalitatīvu inkubācijas vidi visos Latvijas reģionos, ņemot vērā labāko uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsta pieredzi un veicināt pašvaldību, plānošanas reģionu, augstskolu, komersantu organizāciju un vietējo komersantu sadarbību atbalsta sniegšanā uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.

 

Programmas ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām, plānošanas reģioniem, augstskolām, komersantu organizācijām atlasīs inkubācijai piemērotas telpas. Inkubācijas struktūrvienības plānots izveidot 9 lielākajās Latvijas pilsētās, kā arī vēl vismaz 3-4 pilsētās, kurās LIAA ar pašvaldību vienosies par šādu nepieciešamību un pamatotību. Pārējās pilsētās tiks izveidots konsultāciju centrs ar telpām, kur tuvākā inkubatora pārstāvis ieradīsies 1-2 reizes nedēļā vai tuvākā inkubatora pārstāvji rīkos pasākumus. Inkubācijas atbalsts būs pieejams komersantiem no visiem reģioniem.

 

Plānots, ka programmas ietvaros jaunajiem uzņēmējiem būs pieejams šāds atbalsts:

-uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide un telpas;

-konsultācijas, apmācības un pasākumi par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem;

-ekspertu konsultācijas;

-mentoru atbalsts;

-kā arī grantu līdzfinansējums  komersantu darbības izmaksām.

 

Programmas ietvaros atbalstu varēs saņemt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Atbalstu 100 % apmērā varēs saņemt par darba vietu atvērta tipa birojā, inkubācijas pasākumiem un mentoru atbalstu. Savukārt, atbalsts konsultāciju (eksports, mārketings, dizains utt.), prototipu izstrādes, iekārtu, algu, telpu, materiālu u.c. izmaksām būs 50 % apmērā.

 

Pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms reģionālajiem biznesa inkubatoriem ir 25,7 milj. EUR apmērā, bet radošo nozaru inkubatoram Rīgā - 7,1 milj. EUR apmērā.