19.11.2015

LM plāno veicināt atbalstu dažādībai un mazināt diskrimināciju


Labklājības ministrija (LM), īstenojot pasākumu „Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)", plāno samazināt šķēršļus, ar ko sastopas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautie cilvēki. Vienlaikus paredzēts veicināt sabiedrības izpratnes paaugstināšanu par dažādību vadību, diskriminācijas identificēšanu un novēršanu.

 

Projekta īstenošanas gaitā plānotas četru veidu aktivitātes: diskriminācijas novēršanas atbalsta sistēmas pilnveide, diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pasākumu īstenošana - sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju motivācijas pakalpojumu nodrošināšana.

 

Tāpat iecerēti darba devēju informēšanas un tolerances paaugstināšanas pasākumi, sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un cilvēkiem ar bēgļa vai alternatīvo statusu, kā arī sabiedrības izpratnes paaugstināšanas pasākumi par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.

 

To paredz Ministru kabineta „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)"" īstenošanas noteikumi, kas ceturtdien, 19. novembrī, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

 

Projektu pasākuma ietvaros īstenos Sabiedrības integrācijas fonds, sadarbības partneris būs Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kas nodrošinās telpas un darbavietas aprīkojumu sociālā darbinieka pakalpojuma īstenošanai patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki".

 

Projektu plānots ieviest no 2016. gada sākuma līdz 2022. gada IV ceturksnim. Kopējais finansējums paredzēts 6,8 milj. eiro apmērā, tai skaitā 85% jeb 5,8 milj. eiro atvēlēti no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, bet atlikusī summa - 1 miljons eiro - no valsts budžeta līdzekļiem.