20.11.2015

Baltijas valstu parlamentu sadarbības prioritātes 2016.gadā – drošs, vienots un atvērts Baltijas reģions


Baltijas valstu parlamentu sadarbības prioritātes nākamajā gadā būs drošs, vienots un atvērts Baltijas reģions, piektdien, 20.novembrī, vienojās Baltijas Asamblejas (BA) pārstāvji, Lietuvas galvaspilsētā Viļņā pieņemot BA 34.sesijas Noslēguma dokumentu.

„Latvijas parlaments un Latvijas delegācija uzņemas Baltijas Asamblejas prezidējošās valsts pienākumus ar augstu atbildības izjūtu un spēcīgu reģionālo apziņu,” uzsvēra jaunievēlētais BA prezidents, Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns.

BA 34.sesijas noslēgumā J.Vucāns Baltijas parlamentāriešus iepazīstināja ar 2016.gada prioritātēm, uzsverot, ka Latvijas prezidentūras mērķis ir panākt aizvien iekļaujošāku un saskaņotāku politiku starp Baltijas valstu parlamentiem un izpildvarām, lai stiprinātu reģiona izaugsmi un stabilitāti Baltijas valstu interesēs.

Pirmkārt, Latvijas prezidentūras prioritāte ir drošs Baltijas reģions, veicinot lielāku reģionālo drošību, stratēģisko komunikāciju un kiberdrošību. Latvijas prezidentūras dienaskārtībā būs tādi jautājumi kā drošība Eiropā, ciešāka robežaizsardzības iestāžu sadarbība un atbalsts Eiropas Savienības (ES) Austrumu partnerības valstīm. Prioritāte aptver arī Baltijas valstu ieguldījumu ES digitālā vienotā tirgus izveidē.

Otrkārt, prioritāte ir vienots Baltijas reģions, pievēršot uzmanību sadarbībai augstākajā izglītībā, pētniecībā un kultūrā. Latvijas prezidentūra savā darbā akcentēs nepieciešamību nostiprināt Baltijas reģiona identitāti, mudinās Baltijas valstu sadarbību studentu piesaistīšanā no trešajām valstīm, kā arī Baltijas valstu Drošības (dienestu) akadēmijas izveidi.

Kā trešā prioritāte uzsvērts atvērts Baltijas reģions, kas paredz vienotas uzņēmējdarbības vides veicināšanu Baltijas valstīs. Tā ietver nodokļu harmonizāciju un kopīgu cīņu pret krāpšanos ar nodokļiem, Rail Baltica projekta attīstību, Baltijas valstu sadarbību veselības aprūpes projektu izstrādē un digitālās vides drošības veicināšanā, kā arī ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

2016.gadā BA prezidējošā valsts būs Latvija, un nākamā BA sesija notiks 2016.gada 27. un 28.oktobrī Latvijas galvaspilsētā Rīgā. BA prezidenta amatā piektdien ievēlēts līdzšinējais BA viceprezidents, Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns, kurš pienākumus pildīs vienu gadu.