05.03.2010

Zaļo un zemnieku savienība rosina skatīt jautājumu par ienākuma nodokļa izmaiņām lauksaimniecībā


Zaļo un Zemnieku savienība 8. marta Koalīcijas sadarbības padomes sēdē ir ierosinājusi skatīt jautājumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņām lauksaimniecības nozarē.


Lai labotu pašreizējo situāciju nodokļu jomā lauksaimniecības nozarē, ZZS frakcija ierosina:


1. Veikt izmaiņas likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli":


1.1. Samazināt 2010.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmi individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, saimnieciskās darbības veicējiem no esošās 26% likmes uz 15% likmi.


1.2. Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 54. punktā, nosacīt, ka atbalsta maksājumu summas, kas piešķirtas par 2009.gadu kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, bet izmaksātas pēc 2009.gada 31.decembra, nav iekļaujamas maksātāja apliekamajā ienākumā.


1.3. Paaugstināt ar IIN nodokļa neapliekamo summu no 2000 uz 4000 latu.


2. Atļaut zemnieku saimniecībām pārreģistrēties kā uzņēmumu ienākumu nodokļu maksātājam (UIN), atceļot minimālo 200 000 latu apgrozījumu (ieņēmumu) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskatāmajā gadā.


3. Nepakļaut ieņēmumus no atbalsta maksājumiem valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) aprēķināšanai


Lasīt vairāk...