zzs.lv

Pēc Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) iniciatīvas un paustajām bažām par demokrātijas principu ievērošanu Saeimas vēlēšanu priekšvakarā, vizītē Latvijā ieradusies Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja (DICB) misija, kas mūsu valstī uzturēsies līdz 6.oktobrim.
Pirmdien, 19.septembrī, ar DICB pārstāvjiem tiksies ZZS vadība, lai izklāstītu iepriekš vēstulē paustos argumentus, ka situācijā, kad sabiedriskie mediji ir pilnīgā valdības kontrolē un kļuvuši par varas partiju ruporu, demokrātiskas vēlēšanas Latvijā nav iespējamas.
ZZS priekšsēdētājs Armands Krauze norāda uz ZZS veikto analīzi, kas liecina: teju uz 9 pozīcijas politiķu pārstāvjiem savu viedokli sabiedriskajos medijos vēlēšanu periodā var paust tikai viens opozīcijas politiķu pārstāvis. Līdz ar to iedzīvotāji nesaņem vispusīgu un objektīvu informāciju, bet tikai šauru varas partiju viedokli.
ZZS uzskata, ka nav pieļaujama situācija, ka valdošajai partijai vai pie varas esošajai koalīcijai mediji dod tiesības izteikties vai paust viedokli intervijās, diskusiju raidījumos un debatēs daudz biežāk, nekā tas tiek atļauts opozīcijas partijām un politiķiem. Tas padara Latviju par nedemokrātisku valsti un neatbilst ne Eiropas Savienības, ne NATO, ne EDSO principiem, tāpēc DICB tika aicināts izvērtēt iespēju savu vēlēšanu novērošanas komandu nosūtīt uz Latviju jau vistuvākajā laikā un pievērst īpašu uzmanību tieši sabiedrisko mediju darbībai priekšvēlēšanu periodā.
ZZS vēstulē DICB akcentēja to, ka 2021.gada Latvijā sabiedriskie mediji – Latvijas Televīzija un Latvijas Radio – tiek pilnībā finansēti no valsts budžeta un reklāmas tirgū ienākumus nesaņem. „Uzskatām, ka šis fakts ir ļoti ietekmējis sabiedrisko mediju darbu attiecībā uz objektīvu un vispusīgu viedokļu atspoguļojumu politiskajos procesos valstī. Saņemot finansējumu savas darbības nodrošināšanai tikai no valsts budžeta, sabiedriskie mediji ir kļuvuši pilnībā atkarīgi no valdošās varas valsts budžetā piešķirtā finansējuma, kas apdraud demokrātijas principiem atbilstoša vēlēšanu procesa norisi,” norāda A.Krauze.
Tāpat ZZS vērš DICB uzmanību uz to, ka sabiedriskie mediji nedrīkst iejaukties vēlēšanu procesā un aizliegt konkrētiem partiju pārstāvjiem piedalīties debatēs. Demokrātisko vēlēšanu princips nosaka partiju vai to apvienību tiesības pašām izlemt ko tās vēlas deleģēt kā savus pārstāvjus darbam Saeimā, valdībā vai sabiedrisko mediju debatēm. Publiskās debates tiek organizētas sabiedriskā pasūtījuma ietvaros un kā tādu, to uzrauga un finansē sabiedrība, tādējādi debatēm būtu jādarbojas sabiedrības un vēlētāju interesēs, nevis šauru koalīcijas partiju interesēs, uzsver ZZS.
EDSO Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību birojs kā galvenā aģentūra Eiropā vēlēšanu novērošanas jomā regulāri sūta savus novērotājus, lai uzraudzītu vēlēšanu norisi Latvijā un sniegtu atzinumu attiecībā par demokrātijas standartu ievērošanu priekšvēlēšanu periodā un arī vēlēšanu dienā.
Vēlēšanu norises procesā Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību birojs vienmēr atsevišķu uzmanību pievērš gan sabiedrisko, gan komercmediju darbam, lai visiem vēlēšanu procesa dalībniekiem tiktu nodrošinātas vienlīdzīgas tiesības izteikties, paust savu viedokli un uzrunāt vēlētājus.

 

17.09.2022.