zzs.lv

Kandidāts Vēlēšanu apgabals Kārtas nr. sarakstā Dzimšanas gads Darbavieta/nodarbošanās Amats
Kaspars Melnis Latgale 1 1989 Rēzeknes novada dome komitejas vadītājs
Līga Kozlovska Latgale 2 1957 Individuālais uzņēmums "Līgas Kozlovskas ģimenes ārsta prakse." Vadītāja un ģimenes ārste
Anita Brakovska Latgale 3 1961 Preiļu novada pašvaldība Priekšsēdētāja otrā vietniece
Reinis Līcis Latgale 4 1988 Augšdaugavas novada pašvaldība Ilūkstes pilsētas administrācijas būvinženieris
Valdis Maslovskis Latgale 5 1974 Ludzas novada pašvaldība Domes priekšēdētāja 3.vietnieks
Guntis Kalniņš Latgale 6 1963 SIA ARMIKS LV55403038681 Prokūrists
Sandra Viškure Latgale 7 1962 LLKC Krāslavas birojs augkopības speciāliste
Viktorija Lene Latgale 8 1961 Krāslavas pašvaldības dome nekustumā īpašuma un infrastruktūras pārvaldības nodaļas vadītāja
Daiga Ceipiniece Latgale 9 1966 Dekšāru pamatskola Direktore
Āris Elsts Latgale 10 1976 SIA "PRO DEV 24" projektu vadītājs
Ilva Mašinska Latgale 11 1997 LR Saeima Deputāta palīgs
Staņislavs Šķesters Latgale 12 1958 Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Latgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs
Edgars Abrams Latgale 13 1968 Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Virsvaldes loceklis
Jevdokija Šlivka Latgale 14 1952 Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale galvenā grāmatvede, valdes locekle
Euģēnijs Upenieks Latgale 15 1963 Valsts Meža Dienests virsmežzinis
Andrejs Kindzulis Latgale 16 1963 SIA A.K.7 direktors
27.07.2022.