zzs.lv

Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas deputāti Saeimā iesnieguši kompleksu un visaptverošu risinājumu energokrīzes pārvarēšanai, lai tas tūlītēji un taisnīgi aizsargātu ikvienu Latvijas iedzīvotāju, nepieļaujot, ka atsevišķas grupas, piemēram, iedzīvotāji ar pieaugušām atvasēm vai mājsaimniecībām bez bērniem, no valsts puses tiek diskriminētas, nenodrošinot atbalsta garantijas elektrības un dabasgāzes rēķinu segšanai.
ZZS iesniegtā likumprojektu pakotne ir vērsta uz visu iedzīvotāju aizsardzību strauji augošo energoresursu cenu laikā, papildus domājot par mazāk aizsargātākām grupām.
ZZS ieskatā šobrīd svarīgākais ir vienoties par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazinātās likmes 0% apmērā piemērošanu dabasgāzei, koksnes kurināmajam, elektroenerģijai un siltumenerģijai, kā arī noteikt elektroenerģijas cenas griestus, paredzot par visu patērēto elektroenerģijas apjomu attiecīgajā mēnesī no valsts budžeta 80% apmērā segt to daļu, kas pārsniedz piedāvāto griestu robežu – 80 eiro/MWh.
“Minētie priekšlikumi būtu taisnīgs un jūtams atbalsts katram Latvijas iedzīvotājam tagad, krīzes epicentrā, neradot apstākļus, ka kāda iedzīvotāju grupa „izkrīt”, no atbalsta saņemšanas tikai tāpēc, ka formāli neatbilst nevienam no šobrīd koalīcijas virzītajam kompensācijas kritērijam. Ar vai bez kritērijiem elektrības un dabasgāzes rēķini, kuri daudziem pieauguši teju divkārt, ir jāmaksā visiem, tāpēc radīt ierobežojošus nosacījumus būtu vairāk nekā ciniski. Mēs šajā krīzē esam kopā, tāpēc atbalsta grozam ir jāsasniedz katru Latvijas iedzīvotāju, turklāt iedzīvotājiem uz saviem pleciem nav jāiznes valdības ZZS līdzpriekšsēdētājs kļūda, šo krīzi sākot risināt pārāk novēloti un sasteigti,” uzskata ZZS līdzpriekšsēdētājs Edgars Tavars.
Vienlaikus, līdz ar atbalstu, kas sasniegtu ikvienu mājsaimniecību, uzņēmumu un valsts iestādi, svarīgi ir izdalīt papildus atbalstu mazāk aizsargātākajām grupām, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības radīto negatīvo ietekmi, tai skaitā apkures cenu pieaugumu.
ZZS rosina izmaksāt ikmēneša 40 eiro pabalstu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2021/2022.gada apkures sezonas beigām un 200 eiro vienreizēju pabalstu invaliditātes vai apgādnieka pensijas saņēmējam, kā arī bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta saņēmējam vai pabalsta personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana, saņēmējam. Tāpat ZZS priekšlikums paredz, ka 50 eiro mēnesī būtu jānodrošina Latvijā dzīvojošām ģimenēm ar bērniem un personām, kuras audzina nepilngadīgu bērnu vai bērnu, kas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet vēl nav sasniedzis 24 gadu vecumu. Šis mērķētais atbalsts attiektos uz katru no ģimenē esošajiem bērniem.
“Kamēr Eiropas valstis un arī mūsu kaimiņi igauņi rod iespējas būtiski atbalstīt valsts iedzīvotājus enerģētikas krīzes brīdī, līdz pat 50% kompensējot gāzes un elektrības rēķinus, savukārt Polijā, atbalstot iedzīvotājus, tiek atcelts pievienotās vērtības nodoklis arī pārtikai, Latvijas valdības vadītājs tikai janvāra vidū uzdeva Ekonomikas ministrijai meklēt kompleksus risinājumus energokrīzes pārvarēšanai. Mēs nevaram pieļaut, ka atbalsts elektrības cenu segšanai nāk novēloti, savukārt reāli kompensācijas mehānismi gāzes cenām seko labākajā gadījumā mēnesi pirms vēlēšanām. Šis ir laiks, kad rīkoties izlēmīgi un taisnīgi, domājot par visu Latvijas iedzīvotāju interesēm,“ norāda ZZS līdzpriekšsēdētājs Armands Krauze.

 

24.01.2022.