zzs.lv

Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valde ir vienojusies par atbalstu grozījumiem Satversmes 110.pantā, lai valsts pamatlikumā nepārprotami nostiprinātu un skaidri definētu jēdzienu “ģimene”.
Ceturtdien, 14.janvārī, ZZS Saeimas frakcijas deputāti balsos par grozījumu Satversmē nodošanu izskatīšanai parlamenta komisijās, lai uzsāktu plašu un izvērstu diskusiju par jēdziena „ģimene” izpratni.
Gadījumā, ja Saeima kā likumdevējs nespēs vienoties par šādas diskusijas uzsākšanu vai arī netiks savākts nepieciešamais konstitucionālais vairākums, lai veiktu grozījumus Satversmē attiecībā uz 110.pantu – tad šis jautājums kā būtiski svarīgs sabiedrībai ir jānodod tautas nobalsošanai, uzskata ZZS.
ZZS iestājas par to, ka jēdziens “ģimene” ir skaidrojams tikai un vienīgi kā divu dzimumu – vīrieša un sievietes – laulāto izveidota savienība kopīgā saimniecībā ar viņu bērniem. Tas ir ietverts Satversmes kodolā un ir viens no Latvijas valsts konstitucionālās iekārtas virsprincipiem. 
ZZS arī akcentē, ka šāda jēdziena “ģimene” izpratne ir nedalāmi saistīta ar Latvijas valstisko identitāti, Latvijas valsts būtību, tās izveidošanas un pastāvēšanas jēgu. Latvijas valstij ir jāaizstāv bērna tiesības identificēties ar bioloģisko dzimumu, kurā tas ir piedzimis, un jānodrošina iespēju tikt audzinātam saskaņā ar Latvijas konstitucionālo identitāti un vērtībām, kas balstītas latviešu tautas tradīcijās, latviskajā dzīvesziņā, vispārcilvēcīgajās un kristīgajās vērtībās.

13.01.2021.