zzs.lv

Ievērojot to, ka visā valsts teritorijā uz mēnesi ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 un paredzēta virkne sociālās distancēšanās pasākumu, Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) aicina pašvaldības ieviest īpašu darba režīmu. Tas nepieciešams, lai iedzīvotājiem sniegtu atbalstu vīrusa izplatības mazināšanai un palīdzētu nodrošināt ikdienas vajadzības, ievērojot visus veselības aizsardzības pasākumus.
Valdība ir noteikusi vispārīgas vadlīnijas, lai ierobežotu iespējamu koronovīrusa izplatību, tai skaitā aicinot iedzīvotājus iespēju robežās izvairīties no uzturēšanās sabiedriskās vietās. Kamēr daudzi lēmumi valdībā un Saeimā vēl tiek gatavoti, šobrīd aktīvi jārīkojas pašvaldībām, norāda ZZS valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars, piebilstot, ka ikvienam ir nepieciešama pārtikas, mājsaimniecības preču, arī medikamentu iegāde, dažādu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamība, tai skaitā savstarpējā sadarbībā – attālinātā režīmā.
"Pašvaldības ir vistuvāk iedzīvotājiem un vislabāk redz un izprot iedzīvotāju vajadzības un problēmas, jo īpaši šajā ārkārtas situācijā. Valsts var pilnvērtīgi palīdzēt iedzīvotājiem tikai operatīvi sadarbojoties, un, iesaistot pašvaldības, tādēļ šajā situācijā aicinām aizmirst par politiku un strādāt, kopīgi palīdzot mūsu cilvēkiem," saka Latvijas Zemnieku savienības priekšsēdētājs Armands Krauze.
ZZS aicina katrai pašvaldībai izvērtēt un sniegt pretimnākšanu ikvienam iedzīvotājam, kuriem šajā laikā ir sarežģīti veikt, piemēram, komunālos un nekustamā īpašuma nodokļu maksājumus, kā arī nodrošināt ar pārtikas apgādi tos, kam šī brīža apstākļos tas objektīvi ir sarežģīti vai pat nav iespējams.
Riska grupa ir ne tikai seniori, kuriem šis vīruss var būt īpaši bīstams, bet arī tie, kuri ir atgriezušies no ārvalstīm vai viņu ģimenes locekļi. Tāpat ekonomiskā riska grupā ir privātā sektorā strādājošie, kuri, sākoties ārkārtas situācijai, ir palikuši bez patstāvīgiem ienākumiem vai arī algas izmaksas kavējas.
Tieši pašvaldības un to sociālie dienesti, esot tuvāk iedzīvotājiem un zinot to vajadzības, var mērķtiecīgi rīkoties, lai neviens netiktu atstāts nelaimē. „Zinu, ka atsevišķas pašvaldības šobrīd intensīvi strādā pie savu sniegto pakalpojumu sniegšanas īpašā režīmā. Aicinām pašvaldības arī rast iespēju apzināt tos savus iedzīvotājus, kuri tikko atgriezušies no ārvalstīm, lai šīm personām būtu iespējama droša 14 dienu karantīna, tādejādi mazinātu Covid-19 tālāku izplatību,” akcentē E.Tavars.
Īpaši svarīgi, pašvaldībām, sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem un ražotājiem būtu apzināt lokālās pašapgādes iespējas, jo, ja, piemēram, lielveikalu ķēdēs sāktu aptrūkt importa produkti – tie jau savlaicīgi tiktu aizstāti ar vietējiem. 
Būtiski ir pašvaldībām nodrošināt arī savu iedzīvotāju regulāru informēšanu gan par valdības noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem, gan par to, kā rīkoties un kur vērsties, ja rodas grūtības nodrošināt savas ikdienas vajadzības. 

16.03.2020.