zzs.lv

 Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas deputāti neatbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojektu, – tā trešdien, 23. oktobrī, vienojās politiskās apvienības valde. ZZS uzskata, ka gan jaunā Latvijas administratīvi teritoriālā iedalījuma projekta sagatavošanas gaita, gan negaidītās un politiski motivētās izmaiņas tajā neliecina par nopietnu un pārdomātu pieeju tik nozīmīgā jautājumā kā pašvaldību reformas.     “Jau sākotnējais piedāvājums jaunam administratīvi teritoriālajam iedalījumam bija bez sociālekonomiska izvērtējuma un pamatojuma. Tālāk sekoja nevis demokrātiskas konsultācijas ar pašvaldībām un to iedzīvotājiem, uzklausot un izvērtējot to priekšlikumus un iebildumus, bet papļāpāšana par pavirši izstrādātu jaunu novadu modeli. Rezultātā tapusi jauna Latvijas karte, kurā vēl pēdējā brīdī valdība, ar koalīcijas padomi priekšgalā, veica iepriekš neizdiskutētas korekcijas, kuras līdzinājās raiba deķa lāpīšanai.” ZZS nostāju skaidro tās valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars.     ZZS atbalsta nepieciešamību mērķtiecīgi un pārdomāti strādāt pie reģionālās attīstības jautājumiem, diskutējot par pašvaldību funkcijām un uzdevumiem, to finansēšanas kārtību, un Latvijas administratīvi teritoriālā iedalījuma izmaiņām ar mērķi sekmēt ikviena iedzīvotāja labklājības un valsts ekonomiskās izaugsmes kāpumu. Tomēr, izvērtējot atbildīgās ministrijas un ministra aktivitātes attiecībā uz pašvaldību reformu, nākas secināt, ka novadu robežu pārzīmēšana notiek haotiski, neizdiskutēti un nav saprotams, kāds ieguvums no tās būs reģionos dzīvojošajiem.     Izskatot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojektu Saeimā, ZZS deputāti izmantos savas tiesības un virzīs pašvaldību sagatavotos priekšlikumus par jaunveidojamo novadu robežām.      “Mēs nevaram ignorēt vietvaru un iedzīvotāju redzējumu par to nākotnes attīstību. Ja ministrija nevēlējās vērtēt izteiktos argumentus, parlamentā par tiem notiks diskusijas, lai rastu labāko risinājumu Latvijas administratīvajam iedalījumam,” uzsver ZZS valdes loceklis Armands Krauze

24.10.2019.