zzs.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra J.Pūces virzītais administratīvi teritoriālais iedalījuma projekts ir brāķis, kas izstrādāts, nekonsultējoties ar vietējām pašvaldībām un iedzīvotājiem, uzskata Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), aicinot Ministru kabinetu pieņemt atbildīgu lēmumu un uzdot ministram izstrādāt pamatotus un iedzīvotāju interesēm atbilstošus priekšlikumus vietvaru reformai, vienlaikus veicot konsultācijas un vērtējot gan pašvaldību, gan iedzīvotāju viedokļus.
 
Otrdien, 17. septembrī, valdība paredzējusi izskatīt konceptuālu ziņojumu "Par administratīvi teritoriālo iedalījumu", pamatojoties, uz kuru Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija līdz 2019. gada 21. novembrim gatavos likumprojektu par administratīvi teritoriālo iedalījumu.
 
ZZS valde ir izvērtējusi gan minēto ziņojumu, gan procesu, kādā tapuši priekšlikumi administratīvajam iedalījumam. “Ministra piedāvājums ietver tikai novadu robežu pārbīdīšanu, nerisinot pēc būtības jautājumus, kas ir svarīgi valsts reģionu attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Turklāt šis piedāvājums nav sociālekonomiski pamatots, iztrūkst redzējuma, kā novadu apvienošana ietekmēs to iedzīvotāju labklājību,” norāda ZZS valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars.
 
ZZS valde, pamatojoties uz pašvaldību sniegto informāciju, arī secinājusi, ka ministrs J.Pūce, organizējot administratīvi teritoriālā iedalījuma projekta virzību, nav nodrošinājis konsultācijas ar pašvaldībām. “Tā vietā, lai uzklausītu un pēc būtības izvērtētu pašvaldību viedokļus un priekšlikumus, notikusi iepazīstināšana ar ministra birojā uzzīmēto jauno novadu karti. Tās nav konsultācijas, bet fikcija!” atzīst E.Tavars.
 
Ievērojot to, ka piedāvātais administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts nav pamatots ar visaptverošu analīzi par sociālekonomiskajiem kritērijiem, neietver skaidri definētu mērķi un pamatojumu attiecībā uz pašvaldību iedzīvotāju ekonomisko apstākļu izmaiņu izvērtējumu un nerisina ar pašvaldību finansēšanu saistītus jautājumus, ZZS valde aicina valdību to nevirzīt tālāk, vienlaikus uzdodot ministram J.Pūcem novērst iepriekš minētos trūkumus.
 
“Mēs piekrītam reformas vajadzībai, bet nevaram piekrist sasteigtiem un nepārdomātiem lēmumiem, kas būtiski ietekmēs ikvienu Latvijas iedzīvotāju”. Nav skaidrs ne reformas mērķis, ne sagaidāmais rezultāts. Gan pašvaldības, gan eksperti ir norādījuši neskaitāmus piemērus, kad pēc pašreiz piedāvātās reformas pašvaldības vēl vairāk attālināsies no iedzīvotājiem, vietējā demokrātija būs ierobežotāka, bet labklājības līmenis pašvaldību iedzīvotājiem tikai pasliktināsies”, pauž ZZS valdes priekšsēdētājs.

16.09.2019.