AKTUALITĀTES

AKTUALITĀTES / NOVADOS


ZZS saraksts un programma Bauskas novada domes vēlēšanās
Apskatīt komentārus (0)


21.04.2017


Kandidātu saraksts:

1

Mārtiņš Ruža

2

Mārīte Ķikure

3

Arnolds Jātnieks

4

Ilona Virza-Zariņa

5

Aigars Urtāns

6

Arta Manuša

7

Liene Grantiņa

8

Sanita Markeviča

9

Valdis Veips

10

Anita Velmunska

11

Jānis Litiņš

12

Juris Brinķis

13

Iveta Kārkliņa

14

Lelde Tirzmale

15

Māris Vaitekūns

16

Ērika Pelcere

17

Andris Juškevics

18

Edgars Latūns

19

Mārcis Cielavs

20

Jānis Vaivars

 

Mēs ZZS deputātu kandidāti, vēlamies, lai Bauskas novads būtu pārticis, zaļš un par sevi lepns novads, kurā ikviens vēlas dzīvot, strādāt, veidot ģimeni, pavadīt mierīgas vecumdienas.

 

Piedāvājam mūsu redzējumu Bauskas novada turpmākās attīstības galvenajos virzienos.

 

Novada attīstība.

Pilnveidosim un uzlabosim Bauskas novada administrācijas darbu, t.sk. komunikāciju starp administrāciju un iedzīvotājiem, regulāru informācijas apmaiņu. Veicināsim iedzīvotāju līdzdalību novadam svarīgu jautājumu risināšanā ar iespēju paust viedokli pašvaldības organizētajās aptaujās un sapulcēs. Maksimāli izmantosim ES struktūrfondu sniegtās iespējas, lai sakārtotu un uzlabotu infrastruktūru, turpināsim ūdenssaimniecības un kanalizācijas projektu īstenošanu. Piesaistīsim jaunos kvalificētos speciālistus darbam Bauskas novadā izmantojot dažāda veida motivācijas programmu iespējas. Popularizēsim Bauskas novadu kā tūrisma galamērķi, aktualizējot informāciju par ievērojamām vietām, dabas objektiem, kultūras un saimnieciskiem uzņēmumiem un tradīcijām, novadam nozīmīgām personībām dažādos vēstures periodos. Atbalstīsim esošos un iniciēsim jaunus projektus, kas novērstu upju piesārņotību un palielinātu zivju resursus un veicinātu ekoloģisku un veselīgu dzīvesveidu.

 

Infrastruktūra.

Īpašu vērību veltīsim novada teritorijā esošo pašvaldības ceļu un ielu kvalitatīvai uzturēšanai un plānveidīgai atjaunošanai. Paplašināsim gājēju un velosipēdistu celiņu tīklu, kas savieno Bauskas pilsētu ar tuvākās apkārtnes apdzīvotajām vietām un tūrisma objektiem. Atbalstīsim „zaļo tehnoloģiju” ieviešanu, ēku un ielu apgaismojuma energoefektivitātes paaugstināšanai, veicinot enerģijas taupības pasākumus. Lai nodrošinātu saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, izveidosim bērnu atpūtas un izklaides parku Bauskā. Rosināsim Satiksmes Ministriju paātrināt apvedceļa projekta realizāciju, kā arī Rail Baltica pieturvietas izveidi Bauskas tuvumā. 

 

Uzņēmējdarbība.

Uzlabosim uzņēmējdarbības vidi novadā, samazinot birokrātiskos šķēršļus, kas kavē uzņēmējdarbības attīstību. Atbalstīsim privātā sektora un nevalstisko organizāciju aktivitātes, kas vērstas uz Bauskas novada attīstību un iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanu. Pašvaldības iepirkumos likuma ietvaros centīsimies atbalstīt vietējos uzņēmējus, lai radītu labvēlīgu vidi viņu darbības sekmēšanai Bauskas novadā. Atbalstīsim namīpašniekus un uzņēmējus, kas savu saimniecisko darbību veic Bauskas vecpilsētā, investējot līdzekļus savu īpašumu sakopšanā un attīstībā.

 

Sociālā joma.

Risināsim sasāpējušo problēmu ģimenes ārstu pieejamību pagastu  teritorijās personām ar īpašam vajadzībām. Sadarbojoties ar Bauskas slimnīcu nodrošināsim līdzdalību sociālo gultu finansējumā un medicīnisko pakalpojumu klāsta paplašināšanā Bauskas novada iedzīvotājiem. Pilnveidosim un paplašināsim sociālās palīdzības sniegšanas pakalpojumus. Izveidosim pašvaldības policiju un risināsim jautājumu par atskurbtuves izveidošanu Bauskā. Uzsāksim sociālo māju būvniecību dažādām vajadzībām, paplašināsim pašvaldības dzīvojamo fondu.

 

Izglītība, kultūra un sports.

Saglabāsim izglītības iestādes, lai sākumskolas un pirmsskolas izglītību bērns var apgūt izglītību iespējami tuvu dzīves vietai. Sekmēsim izglītības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanu, rosinot izglītības iestādes izmantot mūsdienīgas un efektīvas metodes izglītības konkurētspējas veicināšanai un izglītojamo sasniegumu paaugstināšanā. Atbalstīsim Bauskas centrālās bibliotēkas būvniecību, kā arī Bauskas Kultūras centra rekonstrukciju, izmantojot ES projektu finansējumu. Turpināsim īstenot novada izglītības, kultūras un sporta iestāžu energoefektivitātes projektus, modernizēsim to materiāli tehnisko bāzi. Atbalstīsim vispusīgu interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu piedāvājumu, veicinot radošu un inovatīvu metožu izmantošanu starpdisciplinārā kultūras un personības izaugsmes jomā. Paplašināsim mūžizglītības piedāvājumu pieaugušajiem, sekmēsim un atbalstīsim jauniešu iniciatīvas, kā arī jaunrades un radošos procesus. Saglabāsim un pilnveidosim sporta tradīcijas Bauskas novadā, dažādām aktivitātēm maksimāli izmantojot novadā esošo sporta infrastruktūru un to inventāru, atbalstīsim sporta aktivitātes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Atbalstīsim tradicionālo un jaunu kultūras, izglītības, sporta pasākumu norisi, kas veicina Bauskas pilsētas, pagastu un novada tēla atpazīstamību.

 

   
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv