PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS


ZZS un partijas VIENOTĪBA saraksts un programma Amatas novada domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (0)


23.04.2017


Partiju apvienības “Zaļo un Zemnieku savienība” un “Vienotība” deputātu kandidāti pārstāv visus Amatas novada sastāvā esošos pagastus. Mūsu pārliecība - vienots un līdzsvaroti attīstīts novads. Esam gatavi  drosmīgiem lēmumiem, atklātai un  saprātīgai problēmu risināšanai. Amatas novadu attīstīsim par pamatu ņemot uzsāktos projektus un darbus. Veicināsim tautsaimniecības izaugsmi, rūpēsimies par novada iedzīvotāju labklājības paaugstināšanos, vides, kultūras, izglītības, sporta un citu  jomu attīstību.    

Kandidātu saraksts:

1

Elita Eglīte

2

Guna Kalniņa-Priede

3

Andris Jansons

4

Māris Timermanis

5

Arnis Lemešonoks

6

Solvita Krastiņa

7

Ēriks Bauers

8

Mārtiņš Andris Cīrulis

9

Mārtiņš Šteins

10

Rita Bukovska

11

Aldis Lācis

12

Sarmīte Sviderska

13

Anda Lukstiņa

14

Jānis Kārkliņš

15

Linda Abramova

16

Inese Varekoja

17

Tālis Šelengovs

 

Tautsaimniecība  

Amatas novadu veidosim kā teritoriju ar augstu pievienoto vērtību  kokapstrādes rūpniecībā, attīstītu bioloģisko lauku saimniecību tīklu,  ko papildina tūrisma infrastruktūra un plašs tūrisma piedāvājums. Konkurētspējas palielināšanai veidosim uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu, atbalstīsim  sadarbības tīklu veidošanu, mazo un vidējo uzņēmumu  rašanos. Āraiši - Eiropas nozīmes tūrisma objekts, Ieriķi - novada ražošanas centrs, Melturi - Bille - prasmju ciems, Nītaure - valsts un pašvaldības pakalpojumu sniegšanas centrs, Skujene - tūrisma un  iedzīvotāju nevalstisko aktivitāšu centrs, Zaube - ekotūrisma un augstas pievienotās vērtības produktu rašanās vieta. Turpināsim Eiropas Savienības finansējuma piesaisti pašvaldības projektu  realizācijai. Novada infrastruktūras attīstības prioritāte ir regulāra ceļu uzturēšana, seguma atjaunošana un maiņa. Satiksmes drošības paaugstināšanā turpināsim apgaismojuma izbūvi Nītaures, Līvu ciemos, izbūvēsim pieturu Ieriķos, veloceliņu - Līvos  un citur. Veiksim ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšanu, dzeramā ūdens  kvalitātes uzlabošanas pasākumus - atdzelžotavu izbūvi novada ciemos. Atbalstīsim mājsaimniecību pieslēgumus centrālajai ūdens un  kanalizācijas sistēmai. Turpināsim notekūdeņu attīrīšanas sistēmu izbūvi Sērmūkšos un Drabešos. Nodrošināsim publiskās ārtelpas (publisko  vietu, laukumu, parku, ceļu, norāžu u.c.) labiekārtošanu visā novada teritorijā. Strādāsim pie dzīvojamā fonda uzlabošanas, tā pieejamības  nodrošināšanas jaunajām ģimenēm. Saglabāsim nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. Novada atpazīstamības veicināšanai dažādosim pašvaldības mārketinga aktivitātes un attīstīsim zīmolu “Amatas upe”.    

 

Sabiedrība, izglītība, kultūra, sports

Katru novada pagastu mērķtiecīgi attīstīsim kā vietējās sabiedrības  kopienu centru.  Mūsu mērķis - nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu izglītību visām novada  iedzīvotāju grupām, attīstot mūžizglītības programmas. Ieviesīsim  pedagogu atbalsta programmu un palīdzību darba problēmu risināšanā. Nodrošināsim katram bērnam vietu novada pirmsskolas izglītības iestādē. Izveidosim atbalsta programmu sabiedriskā transporta izmantošanā nokļūšanai uz centriem, darba vietām  un novada pensionāriem,  invalīdiem, novada skolās strādājošajiem. Pēc nepieciešamības atvērsim  jaunus sabiedriskā transporta maršrutus. Atbalstīsim talantīgos bērnus un jauniešus par sasniegumiem mācībās, mākslās, mūzikā, sportā vai sabiedriskajā dzīvē. Turpināsim skolēnu  nodarbinātības programmu vasarā, dodot iespējas apgūt darba prasmes. Ieviesīsim studentu nodarbinātības programmu. Turpināsim attīstīt darbu ar jaunatni. Atbalstīsim veselības pieejamību iedzīvotājiem, saglabājot un paplašinot  esošos pakalpojumus, realizējot veselību veicinošus pasākumus.  Ieviesīsim jaunu veselības pabalstu politiski represētām personām un  invalīdiem vienu reizi gadā. Pilnveidosim pašvaldības sociālo pabalstu sistēmu un attīstīsim  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Spāres internātpamatskolā izveidosim atbalsta centru bērniem un  pieaugušajiem ar funkcionāliem un intelektuālās attīstības traucējumiem.

 

Attīstīsim Āraišu muzejparku, uzbūvēsim jaunu apmeklētāju centru. Kultūras attīstībā mērķis ir kultūras daudzveidība, piedāvājuma  pieaugums un pieejamība visos novada pagastos. Veidosim vienotu  kultūrvidi, saglabājot katra pagasta identitāti un kultūrvēsturisko  mantojumu. Atbalstīsim pašdarbības kolektīvus. Attīstīsim tādus pasākumus kā “Amatas novada lepnums”, “Ģikšu danču nakts”, “Zaubes  kulinārijas festivāls”, “Līvu sporta svētki”, "Skujenes netradicionālie  sporta svētki", “Taureņu vasara Nītaurē”. Veicināsim jaunu notikumu rašanos, apvienojot tos ar tūrisma un  saimnieciskās darbības attīstību. Atbalstīsim novada nevalstiskās organizācijas, organizējot ikgadējus  projektu konkursus. Labiekārtosim un izbūvēsim sporta laukumus novada ciemos, atbalstīsim  novada sporta komandas, dažāda mēroga sporta pasākumus novada  teritorijā.    

 

Kopā skaisti nosvinēsim Latvijas valsts simtgadi!
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv