PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS


ZZS saraksts un programma Vecumnieku novada domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (0)


21.04.2017


Zaļo un Zemnieku savienības Priekšvēlēšanu programma Vecumnieku novadā

 

Kandidātu saraksts:

1

Jānis Kovals

2

Dagmāra Venclova

3

Liene Batņa

4

Ivars Biezais

5

Andžela Briča

6

Edgars Getmančuks

7

Jānis Bračka

8

Zigmārs Eriņš

9

Ziedonis Jankužs

10

Aija Jurova

11

Jautrīte Krūmiņa

12

Ainars Ķienis

13

Rolanda Ķiņķevska

14

Jānis Plūme

15

Andrejs Rūtiņš-Rūtenbergs

16

Olga Černišova-Stūriška

17

Aigars Dziļums

 

Vecumnieku novads kopš tā izveides ir piedzīvojis attīstību un nepieciešams strādāt, lai tā turpinātos. Daudzās jomās ir sasniegts ievērojams progress, taču daudzas lietas ir iespējams darīt vēl labāk kā līdz šim, tāpēc ZZS piedalās vēlēšanās ar komandu, kurā ietilpst izglītoti, dažādās jomās sevi pierādījuši deputāta kandidāti, kam ir idejas un vēlme strādāt novada labā. Izstrādātajā programmā ir izvirzīts mērķis un sasniedzami uzdevumi. Mērķis – līdzsvaroti attīstīts, labi pārvaldīts, drošs novads, ar kvalitatīvu izglītības, kultūras un sporta piedāvājumu ikvienam novada iedzīvotājam un viesim. Novads, kuru ļaudis izvēlas par savām mājām.

 

Lai to realizētu, mēs apņemamies:

IZGLĪTĪBĀ

• rūpēties par kvalitatīvas pirmsskolas, pamatskolas, vispārējās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības pieejamību Vecumnieku novadā;

• turpināt izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu, veidojot mūsdienīgu mācību vidi;

• uzsākt Vecumnieku vidusskolas piebūves projekta realizāciju;

• turpināt iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanā;

• partnerībā ar nevalstiskajām organizācijām piesaistīt valsts un dažādu fondu finansējumu jaunatnes aktivitāšu nodrošināšanai.

 

UZŅĒMĒJDARBĪBĀ, INFRASTRUKTŪRĀ UN DZĪVES VIDĒ

• piesaistīt projektu līdzekļus pašvaldības autoceļu pārbūvei;

• meklēt risinājumus novadā esošo valsts ceļu kvalitātes uzlabošanu;

• turpināt pašvaldība autoceļu sakārtošanu; 

• uzlabot infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstīšanai;

• atbalstīt mājražošanas, amatniecības un mazo ražotņu attīstību;

• nodrošināt konsultatīvo atbalstu un nodokļu atlaides jaunajiem uzņēmējiem;

• piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides dažādām iedzīvotāju grupām;

• sekmēt teritorijas sakopšanu, labiekārtošanu un racionālu izmantošanu;

• atbalstīt daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu apgaismojuma ierīkošanu;

• veicināt daudzdzīvokļu māju siltināšanu un renovāciju.

 

KULTŪRĀ

• atbalstīt kultūras centru pašdarbības kolektīvus;

• rūpēties par kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūras programmas nodrošināšanu visos novada pagastos;

• veicināt jaunu kultūras pasākumu īstenošanu Vecumnieku novadā.

 

SPORTĀ

• turpināt uzlabot esošās sporta būves;

• veicināt sporta attīstību novadā un atbalstīt sportistu līdzdalību visu līmeņu sacensībās, atbilstīgi sasniegtajiem rezultātiem;

• organizēt sacensības dažādos sporta veidos novada ietvaros;

• attīstīt tautas sporta kustību novadā;

• piesaistīt projektu līdzekļus Skaistkalnes un Stelpes sporta zāļu būvniecībai.

 

SOCIĀLAJĀ AIZSARDZĪBĀ

• atbalstīt sociālo pakalpojumu “Aprūpe mājās” pieejamību Vecumnieku novada iedzīvotājiem;

• piesaistot projektu līdzekļus izveidot Dienas centru Vecumniekos jauniešiem un personām ar īpašām vajadzībām, kā arī sociālā riska grupām;

• atbalstīt Ģimeņu dienas centra darbību Misā;

• iedzīvotāju grupas (seniorus, personas ar īpašām vajadzībām, u.c.), kuras iesaistās novada vides sakopšanā, turpināsim atbalstīt ar transportu atpūtas braucieniem.

 

DROŠĪBĀ

• sadarbībā ar Biržu pašvaldību uzlabot drošību pierobežā;

• turpināt novada pagastos uzstādīt videonovērošanas kameras;

• novada skolās nodrošināt videonovērošanu;

• uzlabot Sabiedriskās kārtības dienesta darbību nodrošinot regulāru patrulēšanu visā novada teritorijā.

 

MEDICĪNĀ

• atbalstīt ģimenes ārstu prakses;

• iespēju robežās nodrošināt kvalificētu speciālistu konsultācijas Vecumnieku veselības centrā un izbraukumus uz novada pagastu centriem.

 

NOVADA ADMINISTRĀCIJAS DARBĪBĀ

• izveidot klientu apkalpošanas centru, lai pašvaldības administratīvie pakalpojumi būtu saņemami vienuviet;

• pilnveidot novadā e-pārvaldi;

• izveidot Vecumnieku pagasta pārvaldnieka amatu, kas vadīs Vecumnieku pagasta ciematu saimniecisko darbību;

• veidot un popularizēt Vecumnieku novada tēlu.

 

Ar Jūsu atbalstu mēs varam nodrošināt vienmērīgu visa novada attīstību.
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv