PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS


ZZS saraksts un programma Valmieras pilsētas domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (0)


21.04.2017


Valmieras attīstībai ilgtermiņā jābūt līdzsvarotai, lai ieguvēji būtu  pilsētas iedzīvotāji!

 

Kandidātu saraksts:

1

Juris Jakovins

2

Vugars Ecmanis

3

Viktors Strāders

4

Jānis Stahovskis

5

Imants Strads

6

Ēriks Spuriņš

7

Pēteris Streļčs

8

Valdis Stiģis

9

Nelija Žuga Vanaga

10

Jānis Krasovskis

11

Dainis Cipruss

12

Ilze Krieva

13

Lauris Jančevskis

14

Marina Moložavaja

15

Guntis Lapiņš

16

Jānis Brengulis

Ekonomika un uzņēmējdarbība

1. Atbalstīsim vietējo uzņēmējdarbību, lai radītu jaunas darba vietas.  Attīstot industriālo parku, nodrošināsim ne mazāk kā 100 jaunu  darbavietu

2. Atbalstīsim un stimulēsim kokmateriālu pārstrādi un to izmantošanu  būvniecībā

3. Turpināsim attīstīt jauno uzņēmēju atbalsta programmas

4. Sniegsim iespēju uzņēmējiem attīstīt biznesu Valmierā, sekmējot  Valmieras kā reģiona centra attīstību

5. Piesaistīsim Eiropas Savienības un valsts atbalsta programmas  pilsētas infrastruktūras uzlabošanai un pilsētvides labiekārtošanai

6. Turpināsim īstenot skolēnu nodarbinātības programmu, lai jaunieši  iegūtu pieredzi darba tirgū

7. Īstenosim taupīgu pilsētas budžeta līdzekļu izlietojumu

8. Nodrošināsim, lai Valmiera, veicot saimniecisko darbību, var sevi  uzturēt bez dotācijām no izlīdzināšanas fonda

9. Rosināsim slēgt Valmieras pārstāvniecību Rīgā, kuras izmaksas 2016.  gadā bija 87 000 EUR, novirzot ietaupītos līdzekļus Valmieras izglītības  iestādēm

 

Izglītība un zinātne

1. Iesaistoties Eiropas Savienības fondu projektos, veicināsim  mūsdienīgu skolu materiālās bāzes veidošanu

2. Piesaistīsim jauniešus tādu arodu apguvē, kas veicina  tautsaimniecības attīstību. Atbalstīsim skolotāju un jauno profesionāļu  sadarbību mācību procesā

3. Nodrošināsim daudzpusīgu interešu izglītību

4. Atbalstīsim Vidzemes Augstskolas attīstību

5. Godīgi finansiāli atbalstīsim pirmsskolas izglītības iestādes  skolotājus

Drošība

1. Pievērsīsim uzmanību bērnu aizsardzībai pret noziedzīgiem  nodarījumiem

2. Pilnveidosim satiksmes drošību, uzlabojot satiksmes uzraudzību un tās  organizāciju

3. Izglītosim bērnus ceļu satiksmes drošības jautājumos

4. Attīstīsim pilsētvidi, kas nodrošinās drošu pārvietošanos ar  velosipēdu

5. Stiprināsim pašvaldības policijas darbību

 

Veselība

1. Veicināsim jaunu mediķu piesaisti darbam Vidzemes slimnīcā,  nodrošinot viņiem labvēlīgus sociālos un sadzīves apstākļus

2. Panāksim, lai medicīniskos pakalpojumus būtu iespējams saņemt  brīvdienās (zobārsts, acu ārsts, LOR)

3. Nodrošināsim medicīnisko pakalpojumu un personāla kvalitātes izaugsmi

4. Piesaistot nozaru profesionāļus, izglītosim jauniešus par veselīgu  dzīvesveidu

 

Kultūra un sports

1. Veicināsim Valmieras kultūrvides attīstību, kopjot esošās un veidojot  jaunas kultūras dzīves tradīcijas

2. Veidosim patriotisku un latvisku Valmieru, cienot citu tautu  iedzīvotājus un atbalstot viņu integrāciju sabiedrībā

3. Izveidosim Patriotisma laukumu, kas būs veltīts Latvijas simtgadei

4. Realizēsim Valmieras Kultūras centra rekonstrukciju

5. Piesaistot pašvaldības finansējumu, atbalstīsim bērnu sporta un brīvā  laika bezmaksas pulciņus

6. Popularizēsim veselīgu dzīvesveidu, nodrošinot sporta un atpūtas  iespējas pilsētā

7. Atbalstīsim pašdarbības kolektīvus

8. Uzlabosim Valmieras drāmas teātra darbinieku sadzīves apstākļus

 

Sociālā palīdzība

1. Sniegsim sociālo atbalstu mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām  (komunālo pakalpojumu jautājumos, sociālās palīdzības nodrošināšanā  trūcīgajiem u. tml.)

2. Izveidosim Dienas centru, kas veicinās cilvēku ar īpašām vajadzībām  integrēšanu sabiedrībā

3. Iesaistīsim bezdarbniekus pilsētas labiekārtošanas darbos

 

Pilsētas infrastruktūra un tūrisms

1. Veicināsim infrastruktūras atjaunošanu un ceļu satiksmes uzlabošanu

2. Atbalstīsim mājokļu celtniecību Valmierā un energoefektivitātes  pasākumus, izmantojot videi draudzīgas tehnoloģijas

3. Panāksim tūristu skaita pieaugumu, kopīgi ar uzņēmējiem veidojot  jaunus un pilnveidojot esošos tūrisma objektus

4. Īstenosim videi draudzīgu politiku, labiekārtojot un uzturot pilsētas  zaļo zonu

5. Turpināsim sadarbību ar ārvalstu partneriem un pilsētas sadraudzības  pilsētām

6. Uzsāksim Kocēnu kapu meliorāciju un kolumbārija izveidošanu

7. Balstoties uz publisko un privāto partnerību, veicināsim tirgus un  pansionāta celtniecību

8. Solidāri atbalstīsim visas reliģisko konfesiju pārstāvniecības

9. Izbūvēsim pāreju pār dzelzceļu Gaides ielā, savienojot dzelzceļa  staciju ar a/s “Valmieras stikla šķiedra”

 

Cīņa pret korupciju

1. Nodrošinot caurspīdīgumu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanā,  regulāri informēsim sabiedrību par budžeta izpildi

2. Publicēsim pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu sarakstu, lai  atvieglotu uzņēmējdarbības uzsākšanu
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv