PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS


ZZS saraksts un programma Skrundas novada domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (0)


30.04.2017


Mēs nākam no Jūsu vidus, tādēļ zinām Jūsu vēlmes, vajadzības un ieceres. Esam atvērti jaunām idejām, gatavi turpināt pozitīvi iesāktos darbus un  neapstāties pie sasniegtajiem mērķiem.  

 

Kandidātu saraksts:

1

Aivars Rudzroga

2

Benita Lielāmere

3

Guntars Stepiņš

4

Valdis Pakulis

5

Ilona Rītiņa

6

Gunārs Zeme

7

Ēriks Grinbergs

8

Dzintars Strauts

9

Dace Mickus

10

Valters Farnasts

11

Andris Sēja

12

Dzidra Vjaksa

13

Imants Miksons

14

Andris Norvaišs

 

Mūsu lielākās vērtības ir novada iedzīvotāju veselība un labklājība, tādēļ nodrošināsim veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamību visiem iedzīvotājiem iespējami tuvāk dzīvesvietai.

Veicināsim novadā veselīgu dzīvesveidu un atbalstīsim iniciatīvas, lai mazinātu dažāda veida atkarību izplatību, piedāvājot daudzveidīgas brīvā laika iespējas visu iedzīvotāju vecuma grupām. Pilnveidosim sporta materiāli tehnisko bāzi, izmantojot arī projektos piesaistītos līdzekļus.

Rūpēsimies par vides aizsardzību – aizsargājamo dabas teritoriju saudzēšanu un saprātīgu izmantošanu, bioloģiskās lauksaimniecības attīstību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. 

Turpināsim iesāktos darbus skolu tīkla sakārtošanā un investīciju piesaistē mācību vides uzlabošanai. Lai samazinātu bezdarba līmeni, attīstīsim mūžizglītības sistēmu, palīdzot iedzīvotājiem iegūt jaunas zināšanas un prasmes un paaugstināt savu intelektuālo potenciālu un ticību saviem spēkiem.

Atbalstīsim dažādu sociālo slāņu iesaistīšanu pasākumos, kursos, apmācības programmās, lai iedzīvotāji apgūtu tās profesijas, kas pieprasītas darba tirgū.

Veicināsim novada dabas un kultūrvēsturisko objektu iesaistīšanu tūrisma attīstībā, sakārtojot infrastruktūru to pieejamībai, radot norādes, izkopjot dabas takas, atpūtas vietas. Sakārtosim un sakopsim mūsu apkārtni.

Atbalstīsim sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu attīstību, lai veidotu patīkamu un mūsdienīgu vidi gan mums pašiem, gan mūsu viesiem un tūristiem.

Saglabāsim mūsu kultūras vērtības, atbalstot novadpētniecības attīstību, kā arī muzeju izveidi. Veicināsim dažādu paaudžu tautas mākslas, interešu izglītības, jaunrades un izklaides iespējas.

Mēs turpināsim piesaistīt investīcijas novada infrastruktūras (pašvaldības ceļu un ielu tīkla, ūdenssaimniecības un siltumapgādes, ēku energoefektivitātes u.c.) uzlabošanai.

Atbalstīsim individuālā darba veicējus, mazos un vidējos uzņēmējus lauksaimniecības, mežsaimniecības, tūrisma, mājražošanas, amatniecības nozarēs. Iestāsimies par zemniekkooperāciju un cita veida lauksaimniecības uzņēmēju sadarbību novadā, Latvijā un Eiropas Savienībā. Izveidosim novada Krājaizdevu sabiedrību iedzīvotāju finanšu pieejamībai un atbalstam. 

Nodrošināsim iedzīvotāju informētību par aktualitātēm, iespējām un pasākumiem, kā arī par pašvaldības budžeta izpildes rādītājiem un lēmumiem. Rīkosim regulāras iedzīvotāju sociālo vajadzību aptaujas un kopīgi meklēsim tām risinājumu. Organizēsim tikšanos ar iedzīvotājiem, ievietojot informāciju novada pašvaldības laikrakstā, mājaslapā un Skrundas televīzijā.

Izvērtēsim un atbalstīsim arī citu vēlētāju apvienību programmu mērķus un uzdevumus, kā arī iedzīvotāju ieteikumus, ja tas dotu jebkādu ieguldījumu mūsu novada attīstībai un izaugsmei. Mēs esam atklāti un patiesi, strādājam pēc labākās sirdsapziņas, izvērtējot katra pieņemtā lēmuma lietderību un nepieciešamību.

Mūsu pamatvērtības – ĢIMENE, DARBS UN SAKOPTA VIDE.

 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv