PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS


ZZS saraksts un programma Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (0)


21.04.2017


Mūsu mērķis - aktīvs, pārticis, atbildīgs un laimīgs rēzeknietis!

Zaļo un zemnieku savienības vērtības: Cilvēks, Vide, Atbildība, Labklājība, Sadarbība

 ZZS kandidātu saraksts:

1

Juris Guntis Vjakse

2

Vitolds Kudurs

3

Iveta Graudiņa

4

Gita Čubare

5

Arkādijs Reinieks

6

Jānis Pentjušs

7

Inga Drele

8

Viktors Zvonkovs

9

Edmunds Džiguns

10

Iveta Skromule

11

Jāzeps Avdijanovs

12

Armands Zutis

13

Karīna Doždjonoka

14

Kaspars Balodis

15

Raitis Verbickis

16

Ilmārs Ostrovskis

Pirmajā vietā Cilvēks ar ticību nākotnē.

Mūsu nākotne ir bērni, tāpēc veidosim vidi, lai jaunā paaudze attīstās aktīva, idejām bagāta, kura uzdrošinās realizēt savus sapņus, atbalstīsim jaunatnes iniciatīvas, uzlabosim kultūras un brīvā laika pavadīšanas kvalitāti. Aktīvāka investoru piesaiste, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un nodarbinātību pilsētā. Videi draudzīga uzņēmējdarbība, sakārtotas ielas un daudzstāvu māju pagalmi, pieejama ārstniecība, veselīgs un aktīvs dzīvesveids.

 

Pilsētas attīstībai būtiska ir infrastruktūras sakārtošana. Mēs izveidosim 7 gadu plānu pilsētas ielu un ceļu, ietvju rekonstrukcijai un atjaunošanai. Izbūvēsim pieejamas un bezmaksas autostāvvietas pašvaldībai piederošajās zemēs daudzstāvu māju teritorijās. Energoefektivitātes pasākumi ēkās un siltumapgādes sistēmā, tālvadība, attālinātā uzskaite – siltumenerģijas zudumu samazināšana, līdz ar to apkures rēķinu samazināšana, efektīva un saimnieciska koģenerācijas enerģijas izmantošana.

 

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana – pašvaldības atbalsts pilsētas mikrorajonu iekšpagalmu teritoriju sakārtošanā. Atbalstīsim inovatīvus risinājumus namu apsaimniekošanā! Apgaismojums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos, pilsētas ielām pieguļošo teritoriju uzkopšana cauru gadu. Dalītās atkritumu šķirošanas organizēšana un ieviešana Rēzeknes pilsētā. Iedzīvotāju apziņas veidošana ar motivējošiem pasākumiem, stikla taras pieņemšanas par samaksu punktu izveide.

 

Pilsētas degradēto teritoriju attīstība – ES finansējuma piesaiste ražošanas teritoriju izveidei un jaunu uzņēmumu attīstībai, atbalsts investoriem darbības uzsākšanai Rēzeknes teritorijā. Rēzeknes pašvaldības uzdevums ir cieši sadarboties ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, uzņēmēju biedrībām, profesionālajām izglītības iestādēm, lai mērķtiecīgi šos resursus izmantotu ekonomiskās attīstības veicināšanai  un jaunu uzņēmumu radīšanai.

 

Izglītības sistēmā kompetenču veidošana, ekoprogrammu ieviešana. Mēs nodrošināsim reģiona un pilsētas novada tautsaimniecības speciālistu sagatavošanu atbilstoši darba tirgus prasībām. Karjeras izglītības atbalsts un sadarbība ar attiecīgās jomas profesionāļiem, lai rosinātu uzņēmējdarbības garu jauniešiem jau skolas laikā. Atbalsts neformālās izglītības, jauniešu iniciatīvu projektiem.

 

Par veselīgu pārtiku - sadarbojoties ar vietējiem ražotājiem un zemniekiem ekoloģiski tīras un veselīgas pārtikas iegādei, nodrošināsim bezmaksas pusdienas bērniem visos bērnudārzos.  

 

Mazināsim sabiedrības sociālo noslāņošanos, radīsim vienlīdzīgas iespējas, neatkarīgi no sociāli ekonomiskā stāvokļa. Atbalsts ģimenēm ar bērniem un senioriem - samazināsim rindas pie ārstiem, iesakot ārstu darba plānu optimizāciju. Palielināsim apkures pabalstus pensionāriem, maznodrošinātām un trūcīgām personām. Izveidosim vienotu sociālo centru NVO sektoram, kur varētu pulcēties dažādu biedrību un nodibinājumu pārstāvji. Kopienu iniciatīvas un sabiedrības iesaiste svarīgu pilsētai jautājumu lemšanā.

 

Videi draudzīgs dzīvesveids ir aktīvs – izstrādāsim velomaršrutu attīstības plānu, rekonstruējot ielas, paredzēsim veloceliņus. Atbalstīsim sporta klubus un nodarbības, visiem paredzot pašvaldības finansējumu, stipendijas izcilniekiem. Sporta un izklaides infrastruktūra – sporta objekti pieejami visiem interesentiem un pilsētas sporta klubiem. Nacionālu un starptautisku sporta pasākumu organizēšana un pilsētas klubu un sportistu iekļaušana aktīvā apritē. Rekreācijas zonas izveide pie Rēzeknes upes un Kovšu ezera, velosipēdu stāvvietu izveide pilsētā.

 

Kultūras jomā - atjaunosim vēsturisko Kultūras namu un atbalstīsim teātra dzīvi pilsētā. Sadarbosimies ar Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu radošu iniciatīvu īstenošanā, pilsētvides tēla veidošanā un mākslas, mūzikas pasākumu veidošanā. Kultūras pieejamības nodrošināšana mazaizsargātām sabiedrības grupām – subsidētās biļetes senioriem, ģimenēm ar bērniem, īpašas kultūras programmas skolu jauniešiem. Izglītojoša un augstvērtīga kultūras satura radīšana. Latgales Rakstniecības muzeja reto grāmatu fonda saglabāšana. Pilsētas mārketings, pilsētas tēla un atpazīstamības veidošana pasaules līmenī, jaunu produktu, pakalpojumu un pasākumu radīšana.

 

   
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv