PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS


ZZS saraksts un programma Limbažu novada domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (0)


21.04.2017


Mūsu novada ļaudis no Limbažiem, Viļķenes, Āsteres, Ķirbižiem,  Šķirstiņiem, Rūstužiem, Vitrupes, Umurgas, Vainižiem, Augstrozes,  Skultes, Mandegām, Stienes, Ziemeļblāzmas, Vārzām, Skultes muižas,  Saulītēm, Vidrižiem, Bīriņiem, Gravām, Igates, Pociema, Tiegažiem,  Priedēm, Katvariem, Ozolaines, Lādezera, Kaijciema, Intēm, Lādes, Pāles,  Ārciema!    

Kandidātu saraksts:

1

Didzis Zemmers

2

Ineta Zariņa

3

Edmunds Zeidmanis

4

Aigars Legzdiņš

5

Jānis Remess

6

Gunta Ozola

7

Ainārs Liniņš

8

Artis Ārgalis

9

Agris Vēveris

10

Agnis Eņģelis

11

Reinis Siliņš

12

Ilze Elste

13

Agris Ķirsis

14

Raivis Galītis

15

Baiba Eglīte

16

Māris Treimanis

17

Jānis Martinsons

18

Dainis Jurka

Zaļo un zemnieku savienība iepriekšējā vēlēšanu periodā ir īstenojusi  vēlēšanu programmu, realizējot projektus, kurus iedzīvotāji gaidīja  ilgus gadus: uzsākta peldbaseina būvniecība, telpas ieguva galvenā  bibliotēka, durvis vērs Mākslas skola, asfalta segumu sagaidīja  Valmieras iela, panākta valsts autoceļa Dūči – Limbaži  projektēšanas  uzsākšana, izbūvēta tranzītiela un gājēju celiņš, sakārtota slidotava,  uzcelts mūsdienīgs bērnudārzs Pociemā, tiek pacelts Mucenieku tilts. Veikti nopietni ieguldījumi iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā.      

Arī turpmāk mūsu mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu novada attīstību,  veicinot uzņēmējdarbību, darbavietu veidošanos,  turpinot sakārtot infrastruktūru, nodrošinot kvalitatīvus un sabiedrības vajadzībām  atbilstošus pakalpojumus. Vēlamies īpašu atbalstu sniegt ģimenēm ar  bērniem un veicināt iedzīvotāju atgriešanos novadā.    

 

Infrastruktūras attīstība un atbalsts uzņēmējdarbībai  

* Uzlabosim pašvaldības autoceļu un ielu segumus. Realizēsim lauku ceļu  sakārtošanas programmu.  

* Panāksim valsts autoceļa Dūči - Limbaži rekonstrukciju.

* Realizēsim peldbaseina projektu.  

* Viļķenes pagastā - renovēsim Viļķenes PII un doktorātu.  

* Pāles pagastā – sakārtosim attīrīšanas iekārtas Ārciemā, turpināsim  Pāles skolas remontu un teritorijas labiekārtošanu.

* Katvaru pagastā – izveidosim pansionāta “Pērle” filiāli, sakārtosim  ielu  apgaismojumu Priedēs un Tiegažos.  

* Limbažu pagastā – ierīkosim gājēju celiņus un apgaismojumu Lādezerā,  labiekārtosim Ozolaines PII teritoriju.  

* Vidrižu pagastā – izbūvēsim sporta laukumu Vidrižos, sakārtosim  ūdensapgādi un elektroapgādi Bīriņos.  

* Umurgas pagastā – turpināsim izglītības iestāžu sakārtošanu un  pansionāta “Cerība” projekta izstrādi.  

* Skultes pagastā – izbūvēsim apgaismojumu Skultē, Skultes muižā un  Mandegās, labiekārtosim Vārzu pludmali.  

* Limbažos - turpināsim ielu un ietvju rekonstrukciju, vides pieejamības  jautājumu risināšanu, veiksim Limbažu kultūras nama remontu, izveidosim   uzņēmējdarbības centru Burtnieku ielā.  

* Veicināsim investīciju piesaisti.  

* Saglabāsim samazināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi  lauksaimniekiem.  

* Risināsim jautājumu par daudzdzīvokļu mājas izbūvi speciālistu  nodrošināšanai un dzīvokļu rindas mazināšanai.    

 

Novada pārvalde un attīstība  

* Nodrošināsim līdzsvarotu pilsētas un pagastu attīstību.

* Izstrādāsim programmu speciālistu piesaistei sociālajā un veselības  aprūpes jomā.  

* Palielināsim pakalpojumu skaitu e-vidē.

* Izstrādāsim atbalsta programmu ģimenēm ar bērniem, veicinot  profesionālās ievirzes un interešu izglītības pieejamību.  

* Turpināsim darbu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.  

 

Izglītība un sociālā sfēra  

* Veicināsim  visu novada izglītības un interešu izglītības iestāžu  attīstību.

* Nodrošināsim peldētapmācību.  

* Turpināsim nodrošināt atbalsta speciālistu pieejamību izglītības  iestādēs.  

* Turpināsim atbalstīt skolēnu nodarbinātību vasarā.  * Izstrādāsim atbalsta programmu audžuģimeņu kustības veicināšanai.

* Veicināsim gados vecu cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanu.  

* Palielināsim medicīnas aprūpes pieejamību un sociālo palīdzību.

* Veicināsim jaunu pakalpojumu ieviešanu Limbažu slimnīcā.    

 

Atbalsts sabiedrības aktivitātēm

* Turpināsim atbalstīt NVO un iedzīvotāju iniciatīvas, organizējot  projektu konkursus.  

* Turpināsim darbu ar iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm.  

* Atbalstīsim lauku ražotājus, amatniekus un pašnodarbinātos cilvēkus,  veicinot produkcijas pārdošanu vietējā tirgū, sekmēsim tirgu attīstību.    

 

Kultūra, tūrisms un sports  

* Pilnveidosim kultūras namu, muzeju, bibliotēku darbību un materiālo  bāzi.  

* Atbalstīsim pašdarbības kolektīvu gatavošanos valsts simtgadei.

* Veicināsim kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu.  

* Atbalstīsim jaunu tradīciju un pasākumu veidošanu novadā.  * Turpināsim uzsāktās programmas kultūras un sporta atbalstam,  veicināsim tautas sportu.

* Attīstīsim sporta bāzes un infrastruktūru.

* Veicināsim lauku tūrisma un velomaršrutu attīstību.    

 

Mēs strādāsim mūsu novada izaugsmei!
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv