PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS


ZZS saraksts un programma Krāslavas novada domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (0)


21.04.2017


Mēs dzīvojam mūsu novadā un gribam, lai tas ir attīstīts un plaukstošs - lai tas ir novads cilvēkiem!  Mums visiem jāizvēlas, vai tas, ko darām, mūs apmierina, vai varam  kopīgi tālāk strādāt pie esošajām un nākamajām programmām, iesaistot  visus pašvaldības iedzīvotājus, ekspertus un  nozaru profesionāļus.  

Kandidātu saraksts:

1

Gunārs Upenieks

2

Aleksandrs Jevtušoks

3

Ēvalds Cauņa

4

Jānis Tukāns

5

Jānis Geiba

6

Jāzeps Dobkevičs

7

Antons Ļaksa

8

Ēriks Zaikovskis

9

Viktors Moisejs

10

Vitālijs Aišpurs

11

Janīna Vanaga

12

Viktorija Lene

13

Valentīna Bārtule

14

Vera Bīriņa

15

Juris Saksons

16

Andris Uzuls

17

Svetlana Kozlovska

18

Aleksandrs Savickis

Mūsu darbības pamatmērķi:  

Sociālajā un veselības aizsardzības jomā:

 -- galvenā sociālā vajadzība cilvēkam ir darbs. Mūsu prioritāte ir  tautsaimniecības attīstības veicināšana un iedzīvotāju labklājības  līmeņa celšana;  

-- piedalīties un atbalstīt nodarbinātības projektus pieaugušajiem un  skolēniem;  

-- veselības un sociālo iestāžu uzturēšana un attīstība, sociālo  dzīvokļu izveide;  

-- p/a "Krāslavas Slimokase" pakalpojumu klāsta saglabāšana.  

 

Izglītības jomā:  

-- pēc iespējas saglabāsim esošo izglītības iestāžu tīklu, ņemot vērā  izglītojamo, vecāku, pedagogu, darbinieku intereses;  

-- atbalstīsim profesionālās izglītības attīstību novadā;  

-- atbalstīsim stipendiju piešķiršanu novada deficīto speciālitāšu  apguvei;  

-- saglabāsim ārpusskolas aktivitāšu, mācību līdzekļu līdzfinansēšanu,  skolēnu prēmēšanu;  

-- atbalstīsim tālmācības apmācību.  

 

Kultūra un sports:

 -- kultūras objektu infrastruktūras uzlabošana;  

-- kultūras mantojuma saglabāšana, iedzīvotāju iesaistīšana kultūrvides  veidošanā;  

-- turpināsim darbu pie grāfu Plāteru pils kompleksa attīstības, baznīcu  saglabāšanas;  

-- sadarbosimies ar konfesijām kā kristīgo vērtību saglabātājām;  

-- turpināsim un pilnveidosim ikgadējo pilsētas un pagastu svētku  tradīcijas;

-- jaunu sporta objektu celtniecība (sporta zāle, stadions), esošo  rekonstrukcija;  

-- atbalstīsim dažādu sporta veidu attīstību;

-- labiekārtosim aktīvās atpūtas vietas novadā (Persteņa ezers u. c.).  

 

Infrastruktūras jomā:  

-- līdzsvarota teritorijas attīstība;  

-- turpināt centralizētās ūdensapgādes un apkures sistēmu  rekonstrukciju;

-- īstenot tarifu politiku atbilstoši ekonomiskajai situācijai un  iedzīvotāju maksātspēja;  

-- atbalstīt daudzdzīvokļu māju siltināšanas, teritoriju sakārtošanas  programmu (pievedceļi, apgaismojums, trotuāri, bērnu laukumi).  

-- ceļu programmas turpināšana (līdz pagastu centriem, uzņēmējiem,  individuālo māju mikrorajoniem, Krāslavas apvedceļa posma būvniecība,  tiltu rekonstrukcija) pagastos un pilsētā.  

 

Ekonomika un uzņēmējdarbība:  

-- radīt labvēlīgu vidi pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai  un attīstībai;  

-- aktīvi darboties Latgales speciālās ekonomiskās zonas, darbavietu  radīšanas programmās;  

-- esošo uzņēmumu atbalsts un investīciju piesaiste;  

-- veicināt vietējo uzņēmēju konkurētspēju pašvaldības pasūtījumu  realizācijā;  

-- biznesa organizētības atbalsts;  

-- turpināt atbalsta programmu jaunajiem uzņēmējiem;  

-- atbalstīt novadā ražotās produkcijas un pakalpojumu realizāciju;  

-- turpināt  attīstīt pārrobežu sadarbību.  

 

Administrācija un budžets:  

-- budžeta līdzekļu racionāls izlietojums, kas nodrošina visas  teritorijas vienmērīgu attīstību;  

-- ikvienam novada iedzīvotājam ir tiesības zināt, cik naudas ir budžetā  un cik tiek izlietots konkrētam mērķim;  

-- iedzīvotāju pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, lai maksimāli tuvu  dzīvesvietai saņemtu pašvaldības darbinieku un iestāžu pakalpojumus.  

 

Sabiedriskā kārtība:  

-- strādāsim pie sabiedriskās kārtības nodrošināšanas kopā ar Valsts  policiju.

 

Ikvienam novada iedzīvotājam ir tiesības savā novadā justies  drošam un aizsargātam visās dzīves situācijās!  Mūsu mērķis nav krēsli, mēs par kompetenci!  Sadarbosimies!  Radīsim vidi, kurā cilvēks varētu dzīvot atbilstoši  savām vajadzībām, zināšanām un spējām, un ieguldītajam darbam!
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv