PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS


ZZS programma un saraksts Siguldas novada domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (0)


21.04.2017


IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBA SIGULDAS NOVADĀ - MŪSU PRIORITĀTE!      

Kandidātu saraksts:

1

Jānis Zilvers

2

Normunds Lauskis

3

Aivars Jakobsons

4

Reinis Ādamsons

5

Ēriks Čoders

6

Inese Zagorska

7

Māris Malcenieks

8

Armands Nikolajevs

9

Santa Mince

10

Ainars Vāgners

11

Anatolijs Kitins

12

Ilze Vētra

13

Anete Ance Bērze

14

Artūrs Āboliņš

15

Artūrs Kirkils

16

Ingrīda Vāvere

17

Jānis Skutelis

ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBAS MĒRĶI  

izglītota, materiāli un sociāli nodrošināta sabiedrība;  

stipras, pārtikušas un veselīgas ģimenes;

aizsargāta daba, zaļa un nepiesārņota apkārtējā vide;  

saglabāts un sakopts kultūras mantojums;  

pilsētas un novada attīstības plāns un stratēģija 20 – 50 gadu  periodam!    

To panāks mūsu komandu, kura:  ir godīga, atbildīga un demokrātiska;  ar zināšanām, pieredzi un jaunības degsmi;  pārstāv visu novada teritoriju un dažādas nozares.    

 

VIDE, TAUTSAIMNIECĪBA UN INFRASTRUKTŪRA    

Veiksim regulāru ceļu apsaimniekošanu un rūpēsimies par pilsētas un  novada ielu un ceļu uzlabošanu, maksimāli piesaistot valsts un Eiropas  fondu līdzekļus.  

Veicināsim, lai siguldiešu nodokļos nomaksātā nauda paliktu novadā,  pērkot pašvaldības pakalpojumus no vietējiem uzņēmējiem.  Veicināsim augstas pievienotās vērtības uzņēmumu ienākšanu visā novadā.  

Saglabāsim un kopsim pilsētas, ciemu zaļo zonu un novada dabas  pieminekļus.  Izvērtēsim jaunu objektu būvniecību, lai vēlāk tos spētu arī uzturēt.    

Rūpēsimies par šķiroto atkritumu sistēmas uzlabošanu visā novadā un  izmaksu samazināšanu iedzīvotājiem.  

Atbalstīsim:  iekšpagalmu sakārtošanu un ēku siltināšanu;  veloceliņu izbūvi novadā;  ielu apgaismojuma pārveidi uz ekonomiskām spuldzēm.  

Pilnveidosim sabiedriskā transporta reisus Siguldā un uz pagastiem.  

Renovēsim komunālās saimniecības tīklus un notekūdeņu attīrīšanas  sistēmas, sakārtosim lietus kanalizācijas tīklus.  

 

 IZGLĪTĪBA  

Nodrošināsim:   veselīgu un pilnvērtīgu bezmaksas ēdināšanu skolniekiem līdz 9.klasei;  bērniem no 1,5 gadu vecuma vietu bērnudārzā vai aukli.

Saglabāsim:  esošās izglītības iestādes; bezmaksas transportu visiem novada bērniem.  

Pilnveidosim izglītības iestāžu mācību materiāli tehnisko bāzi.  

Paplašināsim interešu izglītības pieejamību Allažos un Morē.  

Veicināsim vecāku un izglītības iestāžu sadarbību.  

Rūpēsimies par pedagogu darbam atbilstošu atalgojumu.  

Ieviesīsim Siguldas Novadmācību.

Paildzināsim bērnu nodarbinātības programmu vasarā.  

Atbalstīsim bērnu un jauniešu organizāciju aktivitātes.    

 

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA  

Veicināsim inovatīvu uzņēmumu ienākšanu Siguldas novadā.  

Atbalstīsim:  visu nozaru vietējos uzņēmējus;

 Siguldas Biznesa inkubatora darbību;  biznesa parka izveidi;  uzņēmēju kooperāciju;  bioloģisko saimniecību izveidi un darbību novadā;  tūrisma attīstību, īpaši veselības, kultūras un dabas nozarēs.  

Piešķirsim nodokļu atlaidi, uzsākot uzņēmējdarbību.    

 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN VESELĪBA  

Atbalstīsim:  ģimenes ar bērniem,   pensionārus un politiski represētās personas – sniedzot atvieglojumus  pašvaldības pakalpojumos un samazinot nodokļus;  invalīdu biedrības un to sniegtos pakalpojumus;  nevalstiskās organizācijas;  bērnu nometnes un citas sociālās palīdzības programmas.  

Organizēsim jaunus palīdzības veidus maznodrošinātajiem novada  iedzīvotājiem: sociālos dzīvokļus, higiēnas centrus, grupu dzīvokļus  u.c.  

Paplašināsim iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu skaitu un apjomu  Siguldas slimnīcā, atbalstīsim jaunu medicīnas speciālistu, ģimenes  ārstu ienākšanu novadā.    

 

ATTĪSTĪBA UN PĀRVALDE  

Uzlabosim atklātības principus novada pārvaldē, skaidrosim pieņemtos  lēmumus un plānoto budžeta izlietojumu.  

Samazināsim birokrātiju, lai ikviens varētu vienkārši un ātri atrisināt  savus jautājumus pašvaldībā, nodrošināsim dokumentu izskatīšanas  izsekojamību.

 Iesaistīsim iedzīvotājus novada pārvaldē, atbalstot nozaru  un  teritoriālās darba komisijas.

 Izveidosim valsts un pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas centrus  pagastos un Siguldā, nodrošinot vairāku valsts iestāžu sniegto  pakalpojumu saņemšanu vienkopus, lai iedzīvotāji un uzņēmēji tos saņemtu  ātrāk un ērtāk.  

Veicināsim investīciju piesaisti novadam no ES fondiem visā novada  teritorijā.    

 

KULTŪRA UN SPORTS  

Atbalstīsim amatiermākslas kolektīvu darbību un to mākslinieciskos  projektus, lai kultūras procesos iesaistītos arvien vairāk novada  iedzīvotāju.  

Stiprināsim  profesionālās kultūrizglītības nozīmi un tās kvalitāti  Siguldas novadā.  

Prioritāri iesaistīsim vietējos novada kultūras darbiniekus, kolektīvus  novada svētku un aktivitāšu, radošo programmu nodrošināšanai.  

Sporta skolas attīstību.  

Sporta klubu darbību novadā.  

Siguldas novada draudzes un tradicionālo konfesiju darbību.  

Saglabāsim novada kultūrvēsturiskos objektus.    

 

DROŠĪBA  

Nodrošināsim:  regulārus pašvaldības policijas reidus novadā sabiedriskās kārtības  uzturēšanai;  videonovērošanas tīklu attīstību sabiedriskos centros un biežāk  apmeklētajās publiskajās vietās.
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv