PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS


ZZS programma un saraksts Līvānu novada domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (0)


21.04.2017


Kandidātu saraksts:

1

Andris Vaivods

2

Ināra Kalvāne

3

Ļevs Troškovs

4

Pēteris Romanovskis

5

Aija Usāne

6

Ginta Kraukle

7

Jānis Magdaļenoks

8

Māris Grigalis

9

Mārīte Vilcāne

10

Kristīne Kirilova

11

Valdis Anspaks

12

Inese Jaunušāne

13

Eriks Salcevičs

14

Klavdija Daukšte

15

Gatis Pastars

16

Skaidrīte Šķimele

17

Anna Kārkle

18

Ramiss Aļijevs

 

PILSĒTVIDE  

Vairāk kā 20 ielu rekonstrukcija Parka un Daugavas ielu rajonos,  Ubaglīcī un Līvānu industriālajā zonā  

Ūdenssaimniecības sakārtošana individuālo māju rajonos  

Atbalsts iedzīvotājiem daudzdzīvokļu namu siltināšanā  

Tematisko soliņu izveide arī turpmāk  

Vienota pilsētas noformējuma veidošana  

Gājēju celiņa izveide zem dzelzceļa tilta gar Dubnas kreiso krastu no  Parka ielas rajona līdz centram  

Peldvietu izveide  

Bērnu laukumu atjaunošana  

Kapličas rekonstrukcija Draudzes kapsētā    

 

DARBS  

Infrastruktūras sakārtošana industriālajā zonā  

Dzelzceļa pārvada gājējiem un velosipēdistiem izbūve  

Ciešāka sadarbība ar uzņēmējiem  

Pilsētas autobusa uz rūpniecības zonu nodrošināšana    

 

IZGLĪTĪBA  

Bērnudārza vieta katram bērnam  

Konkurētspējīga izglītība visās 13 novada izglītības iestādēs

Izcilu pedagogu piesaiste

Līvānu 1.vidusskolas modernizācija  

Līvānu 2.vidusskolas telpu remonts, mazākumtautību izglītības programmu  realizācija  

Atbalsts Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiālei  

Jautājuma risināšana par profesionāli tehniskās skolas filiāles izveidi  Līvānos    

 

KULTŪRA UN ATPŪTA  

Koncertflīģeļa iegāde novada kultūras centram  

Līvānu pilsētas svētki bez maksas  

Līvānu pussalas pakāpeniska labiekārtošana līdz Līvānu simtgadei  (estrāde, stāvlaukumi, pludmale, bērnu pilsētiņa, skatu tornis, pastaigu  promenāde)  

Grāmatas par Līvāniem izdošana  

Atbalsts pašdarbības kolektīviem, NVO, kristīgajām konfesijām    

 

SPORTS  

Peldbaseina būvniecība  Vieglatlētikas manēžas pagarināšana  

Atbalsts individuālo sportistu, komandu, sporta klubu aktivitātēm  

Sporta zāļu, stadionu, manēžas pieejamība izlases sportistiem bez  maksas  

Grīvas trases izbūves pabeigšana  

Slēpošanas kalna izbūve  

Sporta attīstības stratēģijas izstrāde    

 

VESELĪBAS APRŪPE  

Rentgena aparāta un kardiogrāfa iegāde Līvānu slimnīcai  

Slimnīcas pakalpojumu pilnveidošana, nodrošinot diennakts dežūrārstu  klātbūtni    

 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA  

Brīvpusdienas, bērnu piedzimšanas pabalsts un daudzbērnu pabalsts

Palīdzība dzīvokļu veidā jaunajām ģimenēm, speciālistiem  

Pensionāriem daļēji apmaksāta ārstēšanās Līvānu slimnīcā  

Laba līmeņa serviss senioriem AC “Rožlejas”  Atbalsts apkures izdevumu segšanai trūcīgajiem  

Atbalsts trūcīgajiem, vienlaikus nosakot stingrākus kritērijus  palīdzības piešķiršanai  

Jautājuma risināšana par sociālās mājas izveidi    

 

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA  

Municipālās policijas izveide  

Videokameru uzstādīšana  

Sadarbība ar Valsts Policiju    

 

NOVADA PĀRVALDE  

Līvānu – reģionālās nozīmes attīstības centra - ietekmes stiprināšana  

Nelielas, efektīvas novada pārvaldes nodrošināšana  

Ētikas kodeksa ievērošana saskarsmē ar iedzīvotājiem pašvaldībā,  kapitālsabiedrībās, iestādēs  

E-vides iesniegumu pieejamība  

Tiešā tālruņa līnija saziņai ar deputātiem (pieņemamajās dienās)  

“Līvānu novada vēstis” pieejamība bez maksas  

www.livani.lv pilnveidošana  

Sociālo tīklu izmantošana saziņā ar iedzīvotājiem    

 

TŪRISMS UN VIDE  

Līvānu stikla pūšanas darbnīcas, stikla muzeja ekspozīcijas un Latgales  mākslas un amatniecības centra attīstīšana  

Stikla suvenīru tirgotavas izveide  

Zivju resursu pavairošana, cīņa ar maluzvejniekiem

Dubnas pļaušana un tīrīšana    

 

PAGASTI  

Pievilcīgas infrastruktūras veidošana pagastu ciematos.

Pagastu svētku  un sporta svētku organizēšana.

Sporta laukumu sakārtošana pie pagastu  skolām  

JERSIKAS PAGASTS  

Vairāku ceļu posmu remonts

Jersikas TN remonts, jaunu klavieru u.c. aprīkojuma iegāde  

Ielu asfaltēšana un apgaismošana  

Ūdens kvalitātes uzlabošana Upeniekos  

Zēnu darbmācības kabineta izveide Jersikas pamatskolā      

 

ROŽUPES PAGASTS  

Vairāku ceļu posmu remonts  

Jautājuma risināšana par Rožupe–Rudzāti (10 km), Rožupe–Vanagi–Upmala (2  km) un Dzintara ceļa asfaltēšanu  

Ielu apgaismojuma ierīkošana  

Sporta laukuma labiekārtošana  

Rožupes estrādes rekonstrukcija  

Piemiņas akmens uzstādīšana represētajiem    

 

RUDZĀTU PAGASTS  

Vairāku ceļu posmu remonts  

Ielu asfaltēšana un apgaismošana  

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve  

Pagasta un bibliotēkas ēkas siltināšana  

Gājēju drošības nodrošināšana posmā Rudzātu centrs - vidusskola  

Vidusskolas kabinetu un gaiteņu remonts  

Rudzātu parka labiekārtošana  

Baznīcas vārtu atjaunošana    

 

SUTRU PAGASTS  

Vairāku ceļu posmu remonts  

Ielu asfaltēšana un apgaismošana  

Sutru Kultūras nama jumta remonts un elektroinstalācijas nomaiņa    

 

TURKU PAGASTS  

Vairāku ceļu posmu remonts  

Ūdens, kanalizācijas sistēmas sakārtošana, ielu asfaltēšana un  apgaismošana Jaunsilavās  

Veloceliņa izbūve līdz Bērzu ielai

Auto stāvlaukuma asfaltēšana pie Turku Saieta nama  

Klavieru iegāde Turku Saieta namam    

 

IEVĒLĒTS, LAI STRĀDĀTU!  Lai par mums runā mūsu darbi!
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv