PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS


ZZS programma un saraksts Dagdas novada domes vēlēšanām
Apskatīt komentārus (2)


23.04.2017


Zaļo un zemnieku savienības mērķis ir Dagdas novada cilvēku garīgā un materiālā labklājība. ZZS piedāvā veidot novada darbību tā, lai tiktu veicināts iedzīvotāju dzīves līmeņa pieaugums un ilgtspējīga lauku un pilsētas teritorijas attīstība.

Kandidātu saraksts:

1

Sandra Viškure

2

Viktors Krūmiņš

3

Veronika Gekiša

4

Maija Ļevkova

5

Aivars Platacis

6

Sanita Karpoviča

7

Anatols Viškurs

8

Jurijs Ļevkovs

9

Vladislavs Dorofejevs

10

Marija Andžāne

11

Žanna Aišpure

12

Oskars Kavuns

13

Elita Pontaga

14

Aivars Bačkurs

15

Ārija Klints

16

Dzintars Kokars

17

Ēriks Meikšāns

18

Igors Gorbunovs

Ar novada pārvaldes struktūru sadarbību līdzsvarot novada attīstību un piesaistīt Eiropas Savienības, nacionālās un reģionālās investīcijas. Garantēsim iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu pieejamību katrā novada pašvaldībā esošā apjomā un līmenī.

 

ZZS iestājas par to, lai ikviens novada iedzīvotājs tiektos un spētu iegūt atbilstošu izglītību. Skolniekiem dot iespēju tuvāk savai dzīvesvietai apmeklēt vispārizglītojošās skolas, materiāli atbalstīt talantīgos audzēkņus. Nodrošināt audzēkņu drošu nokļūšanu uz tuvāko mācību iestādi. Rosināt jauniešus iegūt augstāko izglītību. Atbalstīt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā un iesaistīšanos dažādos projektos. Dagdas novadā saglabāt lauku skolas, nepieciešamības gadījumā mainot to statusu. Atbalstām vidusskolu tālāku modernizāciju. Atbalstīsim sporta stadionu renovāciju. Turpināsim un pilnveidosim sadarbību ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu. Atbalstām novada sporta būvju pienācīgu uzturēšanu. 

 

Mudināt iedzīvotājus piekopt veselīgu dzīves veidu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu,iesaistīt iedzīvotājus sporta aktivitātēs. Popularizēt dažādus veselības veicināšanas,profilakses un veselīgā dzīves veida pasākumus novadā. Regulāri rīkot novada sporta turnīrus,novada sporta spēles ar visu pašvaldību iedzīvotāju un darbinieku komandu dalību. Atbalstīt sportistus dažādos sporta forumos. Atbalstīt Sporta skolu, lai jaunie sportisti piedalās dažādu līmeņu sacensībās. Paplašināt sporta programmu skaitu Sporta skolā.

 

ZZS atbalsta kultūras procesu nepārtrauktību,sargās nacionālo savdabību, nodrošinās labvēlīgus apstākļus un nepieciešamos resursus. Rūpēsies par novada kultūras iestāžu,muzeju,izstāžu zāles darbību un attīstību,atbalstīsim kultūras pasākumus un kolektīvu dalībniekus. Sekmēsim novada tradicionālās un netradicionālās kultūras popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs. Turpināsim aizsāktās tradīcijas par festivālu norisi novadā un jaunām aktivitātēm. Nodrošināsim novadā ietilpstošo bibliotēku darbību,turpināt ieviest jaunākās tehnoloģijas, publisko pieejamību, bezmaksas internetu. Bibliotēkās nodrošināt jaunāko periodiku,tematisko literatūru un daiļliteratūru.

 

Atbalstām pienācīgu veselības aprūpi ikvienam novada iedzīvotājam, ģimenes ārstu prakses un to pieejamību. Aprūpei jābūt pieejamai un efektīvai ar modernām tehnoloģijām, atbalstām feldšeru punktu uzturēšanu. Saglabāt un attīstīt Veselības un sociālo pakalpojuma centra darbību, pilnveidot alternatīvās aprūpes iespējas novadā. Iestājamies par sociālo palīdzību novada maznodrošinātiem iedzīvotājiem 12% apmērā no novada gada budžeta. Nodrošināt sociāliem darbiniekiem un bāriņtiesas darbiniekiem veselības apdrošināšanu.

 

ZZS iestājas par to, lai ģimenes dzīvotu labklājībā, saticībā, nepieļautu vardarbību starp ģimenes locekļiem. Sadarbosimies ar novadā izveidotām invalīdu, pensionāru, jauniešu, lauksaimnieku, kultūras, mazākumtautību, namu apsaimniekošanas, kā arī citām biedrībām. 

 

Atbalstām vidējo un mazo uzņēmumu uzņēmējdarbību. Izveidot uzņēmējdarbības veicināšanas un atbalsta centru. Iestājamies par prātīgu dabas un cilvēku resursu izmantošanu. Veicināsim bezdarbnieku iesaistīšanos darba tirgū. Sekmēsim kooperāciju starp uzņēmējiem. Iestājamies par pienācīgu un racionālu zemes apsaimniekošanu, par ekoloģisku un videi draudzīgu ezeru un upju izmantošanu.

 

ZZS atbalsta novadā strādājošo tālākizglītību un profesionālās izaugsmes celšanas iespējas. Uzturēt un dibināt pašvaldībai kontaktus ar citām pašvaldībām Latvijā un ārzemēs,veikt pieredzes apmaiņu dažādās nozarēs. 

 

Atbalstām visas novada teritorijas sakoptību, infrastruktūras uzlabošanu-ielu apgaismojums, ceļu, ielu un ietvju remonts un atjaunošana, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu modernizācija, pašvaldības dzīvojamo māju fonda remonts, rekonstrukcija, atjaunošana, siltināšana. Piesaistīt investīcijas caur ES un nacionāliem projektu uzsaukumiem.

 

Pastāvīgi veicināsim sadarbību ar policiju, zemessardzi un citiem valsts un iedzīvotāju aizsardzības formējumiem. Dagdas novada attiecības ar reliģiskām konfesijām veidot balstoties uz sadarbību, palīdzību,cilvēku uzskatu un reliģijas brīvību. Būsim saimnieki savā tīrajā, sakoptajā un zaļajā zemē, kā arī kopīgos darbos stiprināsim Dagdas novadu. 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv