AKTUALITĀTES

AKTUALITĀTES / MINISTRU KABINETĀ


Nodod saskaņošanai Elektronisko sakaru nozares politikas plāna 2017.–2020.gadam projektu
Apskatīt komentārus (0)


10.08.2017


Satiksmes ministrija (SM) sadarbībā ar elektronisko sakaru nozares dalībniekiem izstrādājusi attīstības plānošanas dokumenta “Elektronisko sakaru nozares politikas plāns 2017.–2020.gadam” projektu, kas ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments, lai atbilstoši nozares attīstībai noteiktu sasniedzamo mērķi, rezultātus un attiecīgi rīcības virzienus un pasākumus to sasniegšanai.

Elektronisko sakaru nozares politikas plāna mērķis, kas izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 10.augustā, ir nodrošināt kvalitatīvu un ērtu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, sasniedzot politikas rezultātu “uzlabota piekļuve elektronisko sakaru pakalpojumiem”. 

Tas nozīmē, ka interneta pieslēgumu skaits mājsaimniecībās turpinās pieaugt no 77% 2016.gadā, sasniedzot 80% 2020.gadā. Eiropas Savienības digitālās konkurētspējas jomā Latvijas digitālās veiktspējas rādītājs (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss - DESI) savienojamības dimensijā, kur aprēķinā ietver vairākus rādītājus, kas saistīti ar fiksētā un mobilā interneta pārklājumu un lietošanu, radiofrekvenču spektra izmantošanu un fiksētās platjoslas cenu, pieaugs no 0.64 euro 2017.gadā līdz 0.67 euro 2020.gadā. Tāpat palielināsies elektronisko sakaru nozares investīcijas no 98 milj. euro 2015.gadā līdz 110 milj. euro 2019.gadā, kā arī saskaņā ar starptautiskās interneta tehnoloģiju kompānijas “Akamai Technologies” pētījuma datiem  interneta protokola jaunākās versijas (IPv6) lietotāju skaits, ņemot vērā saņemto Akamai satura pieprasījumu skaitu, no esošās situācijas 2017.gadā 0.2% vidējā līmeņa sasniegs 3% 2020.gadā.

Plānā aprakstīta Latvijas elektronisko sakaru nozares esošā situācija, nozares attīstības tendences ES, apskatīti aktuālie jautājumi nozarē un konstatētas problēmas, kuru risināšanai paredzēti uzdevumi. Plānā noteikti divi rīcības virzieni - sekmēt kvalitatīvu un uz galalietotāju vajadzībām orientētu pakalpojumu sniegšanu un nodrošināt stabilu investīciju vidi; radīt inovatīvu tehnoloģiju izmantošanai nepieciešamos nosacījumus.

Latvijas Nacionālā attīstības plāns 2014.–2020.gadam paredz, ka iedzīvotājiem jebkurā Latvijas vietā ir pieejami valsts un pašvaldību pakalpojumi elektroniskā veidā, kā arī vienotajos klientu apkalpošanas centros, tādējādi lai to nodrošinātu, ir nepieciešama ātrdarbīga elektronisko sakaru tīklu infrastruktūra.

2010.gadā Eiropas Savienība (ES) apstiprināja stratēģiju Eiropa 2020, kas paredz uzlabot eiropiešu piekļuvi ātram un īpaši ātram internetam, nosakot, ka 2020.gadā jebkuram ES iedzīvotājam būs iespēja saņemt interneta piekļuves pakalpojumu ar lejupielādes ātrumu vismaz 30 Mb/s, kā arī vismaz 50% no ES mājsaimniecībām abonēt interneta piekļuves pakalpojumu ar lejupielādes ātrumu vismaz 100 Mb/s.

Atbilstoši Eiropas Komisijas paziņojumam “5G Eiropai. Rīcības Plāns”, plānā paredzami uzdevumi, kas veicami līdz pat 2025.gadam, nosakot to, kā Latvijā tiks ieviests 5G un nodrošināta interneta savienojamība, lai neviens no ES iedzīvotājiem netiktu izslēgts no digitālā vienotā tirgus.  Ir paredzēti vairāki uzdevumi normatīvo aktu izvērtēšanā un grozījumu veikšanā, lai atvieglotu elektronisko sakaru tīklu būvniecību. Tāpat paredzēta elektronisko sakaru tīklu būvniecības vides sakārtošana, kas nepastarpināti palīdzēs novērst šķēršļus investīciju piesaistei elektronisko sakaru tīklu attīstībai, kā arī citi pasākumi.

Plāna izstrādes laikā SM apzināja elektronisko sakaru tirgus dalībnieku, nozares nevalstisko organizāciju un elektronisko sakaru nozares politikas īstenošanā iesaistīto valsts pārvaldes institūciju viedokli. Plāns nodots saskaņošanai ministrijām un ieinteresētajām institūcijām, tas vēl jāpastiprina valdībā.
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHARepublikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija

Logo +371 6708 72237,
Logo +371 6708 7274,
Logo info@zzs.lv