14.09.2011

Pilnai transporta kustībai atklāj tranzītielu Jelgavā


Trešdien, 14.septembrī, satiksmes ministrs Uldis Augulis, Jelgavas pilsētas domes vadība un projekta realizācijā iesaistītās puses pie Jelgavas pilsētas robežas zīmes Dobeles virzienā atklāja pilnai transporta kustībai Dobeles šoseju posmā no Pūra ceļa līdz Svētes tiltam.

Atklājot minēto tranzītielu, tiek nodrošināta komfortabla un droša satiksme un izveidota maģistrāle Rīgas iela – Lielā iela – Dobeles šoseja ar vienādu brauktuvju joslu skaitu un platumu. Projekts „Dobeles šosejas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā” tuvojas noslēgumam - pilnībā rekonstruēta tranzītielas brauktuve, izbūvētas četras braukšanas joslas, izbūvētas gājēju ietves un riteņbraukšanas celiņi, kā arī veikta pievedceļu sakārtošana. Rekonstruēts ārējais apgaismojums, rekonstruētas un izbūvētas inženierkomunikācijas un uzstādītas jaunas sabiedriskā transporta pieturas vietas.

Darbus veic SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate””, būvuzraudzību – SIA „Jurēvičs un partneri” un autoruzraudzību – SIA „3C”.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 903 230,47 LVL, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 3 844 162,96 LVL, valsts budžeta dotācija 135 676,34 LVL un pašvaldības līdzfinansējums 542705,37 LVL.

Projekts atbalstīts Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”. Projekts mērķis - rekonstruēt un attīstīt pilsētas tranzītielas 1.šķiras autoceļu maršrutos vietās, kur esošā infrastruktūra ir nolietojusies vai nespēj nodrošināt pieaugošo transporta plūsmu.