21.04.2016

Sociālie partneri vienojas par Valdības rīcības plāna tālāko virzību


Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē 21.  aprīlī darba devēji, arodbiedrības un valdības puses pārstāvji vienojās virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā Māra Kučinska vadītās valdības Rīcības plānu, diskusijām atvērtas paliek veselības un izglītības nozaru sadaļas.  

Pēc Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvju aicinājuma, NTSP nolēma turpināt diskusijas par veselības un izglītības nozares jautājumiem līdz otrdienai, 26. aprīlim, kad Valdības rīcības plāns tiks skatīts Ministru kabineta sēdē.

Ministru prezidents Māris Kučinskis, iepazīstinot sociālos partnerus ar plānotajiem pasākumiem Valdības rīcības plānā uzsvēra, ka svarīgi ir kopīgi strādāt, lai veicinātu tautsaimniecības izaugsmi, paredzot, ka no 2018. gada tiek panākts sabalansēts IKP pieaugums 5% ik gadu. Ekonomikas konkurētspējas plānots balstīt tehnoloģiju attīstībā, ražošanas efektivitātes paaugstināšanā un inovāciju izmantošanā.

Tāpat nepieciešams konstruktīvs darbs, lai veiktu reformas veselības un izglītības nozarēs. Veselības sakārtošanai līdz šī gada beigām ir plānots izstrādāt jaunu finansēšanas modeli, kura ieviešana plānota no 2018. gada.

Izglītībā plānots komplekss risinājums skolu tīkla optimizācijā, nodrošinot satura un infrastruktūras kvalitāti, pedagogu kvalifikāciju un atbalstu skolotājiem, mobilitāti u.c. Tāpat mērķtiecīgi plānots attīstīt profesionālo izglītību.

Valdības rīcības plāns, kas veidots saskaņā ar Māra Kučinska vadītās valdības Deklarāciju, paredz arī pasākumus nacionālās drošības stiprināšanai un nacionālās identitātes veidošanai, demogrāfijas uzlabošanai un sociālajam nodrošinājumam.

Plašāk par plānotajiem prioritārajiem virzieniem Valdības rīcības plānā Ministru prezidenta prezentācijā.

Latvijas Darba devēju konfederācija aicināja neiekļaut Valdības rīcības plānā ar konkrētām nodokļu izmaiņām saistītus pasākumus. Uzņēmējdarbības vides uzlabošanai pēc darba devēju viedokļa nepieciešams īstenot ambiciozākus plānus.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība uzsvēra, ka Valdības rīcības plānā izvērstāk nepieciešams runāt par pasākumiem veselības nozares sakārtošanā un izglītības attīstībā.

Veselības un izglītības nozares jautājumus sociālie partneri vienojās pārrunāt gan ar atbildīgajiem ministriem, gan Ministru prezidentu tuvākajās dienās.

Puses arī vienojās Valdības rīcības plāna izpildi skatīt NTSP un tās apakšpadomēs divas reizes gadā – pēc 1. janvāra un 1. jūlija, izņemot 2016. gadu, kad rīcības plāna atskaites skatīs pēc 1. septembra.