21.04.2016

Latvijas tautsaimniecībā investēti jau 46,3 miljoni eiro Šveices sadarbības programmas finansējuma


Ceturtdien, 21. aprīlī, Finanšu ministrijā (FM) norisinājās jau astotā Latvijas un Šveices sadarbības programmas gada sanāksme. Tajā FM pārstāvji un projektu ieviesēji ar Šveices attīstības un sadarbības aģentūras, Šveices ekonomisko lietu valsts sekretariāta un Šveices Konfederācijas vēstniecības Latvijā pārstāvjiem pārrunāja Šveices sadarbības programmas īstenošanas progresu.

Sanāksmes dalībnieki atzina, ka Latvijai ir sekmīgi izdevies sasniegt un pat pārsniegt programmas sākotnēji plānotos rezultātus, sniedzot lielāku ieguvumu valsts iedzīvotājiem. Latvijas tautsaimniecībā jau investēti 46,3 miljoni eiro jeb 89% no pieejamā programmas finansējuma. Sanāksmes laikā Šveices eksperti atzinīgi novērtēja projektu pēcuzraudzību Latvijā un atzīmēja, ka tas varētu kalpot kā labs piemērs citām Šveices finansējuma saņēmējvalstīm, lai nodrošinātu ieguldīto investīciju izlietošanu atbilstoši mērķim.

Šveices sadarbības programmas finansējums teju 49 miljonu eiro apmērā Latvijā ir pieejams no 2007. gada. Ar Šveices programmas atbalstu Latvijā tiek īstenoti 12 projekti tādās jomās kā reģionālā attīstība, tiesu modernizācija, vides uzlabošana (Sarkandaugavas vēsturiski piesārņoto vietu sanācija), atbalsts privātajam un nevalstisko organizāciju sektoram, izglītība un pētniecība, finansiālā sektora regulējums un piekļuve finansējumam. Lielākā daļa no projektiem jau ir veiksmīgi pabeigti, savukārt atlikušo realizācija turpināsies vēl līdz 2017. gada jūnijam, kad ir Šveices programmas noslēgums visās finansējumu saņemošajās valstīs. Šveices programmas līdzekļu ieguldīšanā starp 12 saņēmējvalstīm Latvija nemainīgi ir līderu vidū.

Programma nodrošinājusi, ka Latvijā dažādās jomās tiek veikti būtiski uzlabojumi un sniegts atbalsts, ko izjūt liela daļa valsts iedzīvotāju. Piemēram, pateicoties skolas autobusu projektam pašvaldības varēja iegādāties 110 skolas autobusus, kas nodrošina iespēju teju 6 800 skolēniem ērti nokļūt uz skolu un mājup. 2,68 miljoni eiro ir ieguldīti, lai ar NVO fonda starpniecību īstenotu bērniem, jauniešiem un senioriem aktuālus pasākumus.

Savukārt Mikrokreditēšanas programmā ir izsniegti 1162 aizdevumi mikrouzņēmumiem un pašnodarbinātām personām uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai, tādējādi kopumā ir saglabātas un jaunizveidotas vismaz 2803 darbavietas. Šajā programmā ALTUM turpinās izsniegt aizdevumu līdz pat 2019. gada jūnijam. Tiesu modernizācijas projekts ir devis iespēju aprīkot visas Latvijas tiesas ar videokonferenču aparatūru, tādējādi lietas dalībnieki var piedalīties tiesā, arī atrodoties citā pilsētā vai valstī.

115 internātskolas ir aprīkotas ar automātiskajām ugunsaizsardzības sistēmām, tādējādi vismaz 14 792 skolēnu ir radīta droša vide. Kopš 2011. gada visā Latvijā jau darbojas 22 jaunatvērtie jauniešu multifunkcionālie iniciatīvu centri (paredzēts, ka līdz 2016. gada beigām tiks atvērti vēl 3 centri). Pateicoties Stipendiju fondam, Latvijas doktorantūras studentiem un jaunajiem zinātniekiem ir iespēja veikt pētījumus Šveices zinātniskajās institūcijās. Kā arī ar Šveices pētnieku aktivitāšu projektu Latvijas universitātes un augstskolas uzņem Šveices lektorus, kuri pasniedz studentiem lekcijas par visdažādākajām tēmām. Kopumā sākotnēji plānoto 2 000 vietā vismaz 6 500 Latvijas studenti un akadēmiskais personāls izmantojuši programmas sniegtās priekšrocības.

Jau iepriekš informēts, ka pozitīvu Šveices valdības un Eiropas Komisijas sarunu rezultātā 2017. gada otrā pusē varētu tikt lemts par nākamo Latvijas un Šveices sadarbības programmas periodu.