21.04.2016

Top jauni noteikumi veterinārām, higiēnas un nekaitīguma prasībām svaigpiena apritē


Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi noteikumu projektu svaigpiena aprites veterinārajām, higiēnas un nekaitīguma prasībām, ko ceturtdien, 21.aprīlī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē. 

 

Salīdzinājumā ar pašlaik spēkā esošajiem Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumiem Nr.123 „Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei”, jaunā kārtība ir daudzviet precizēta, bet pēc būtības nemaina līdzšinējo svaigpiena aprites regulējumu. Pēc tam kad jaunie noteikumi stāsies spēkā, tie aizstās pašlaik piemērojamās prasības svaigpiena aprites kārtībā. 

 

Lielākās izmaiņas noteikumos skar svaigpiena paraugu ņemšanas nodrošināšanu, ņemšanas biežumu un izmaksu segšanas kārtību. Tajā skaitā - situācijās, kad noņemts nederīgs paraugs vai kādā no svaigpiena paraugiem konstatēta inhibitora klātbūtne. Iecerēts, ka pēc nederīga svaigpiena parauga noņemšanas izmaksas par jauna obligātā parauga ņemšanu un testēšanu būs jāsedz svaigpiena pircējam vai pārstrādātājam.