22.04.2016

ECOFIN apspriedīs ES budžeta elastību un cīņu ar krāpniecību finanšu un nodokļu jomā


No 22. līdz 23. aprīlim finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola piedalīsies Eirogrupas un neformālajā Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu (ECOFIN) padomes sanāksmē Amsterdamā, Nīderlandē.

Eirogrupas laikā plānots pārrunāt esošo situāciju Grieķijā saistībā ar nepieciešamo reformu ieviešanas progresu un konsolidācijas pasākumiem, kā arī iespējām noslēgt Trešās ekonomikas stabilizācijas programmas pirmo pārskatu. Tematiskā diskusija par izaugsmes un nodarbinātības aspektiem klātesošie pārrunās Eiropas Komisijas vērtējumu par nacionālo maksātnespējas ietvaru, kurā ņemta vērā dalībvalstu pieredze.

Tāpat Eirogrupā paredzēts uzklausīt Vienotā uzraudzības mehānisma (SSM) vadītāja paziņojumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskatu par uzraudzības darbību. Pārskatā visaptveroši raksturota gan SSM organizatoriskā struktūra, gan uzraudzības darbība finanšu stabilitātes veicināšanā.

Savukārt neformālās ECOFIN sanāksmes laikā ministriem paredzētas diskusijas par ES budžeta elastību un tā spēju reaģēt un risināt krīzes situācijas, kā arī nodrošināt finansējumu vajadzībām, kuras iepriekš nav bijis iespējams paredzēt. Pirmās sesijas laikā ministri un centrālo banku vadītāji diskutēs arī par banku savienības stiprināšanu, īpaši pievēršoties iespējamajām politiskajām izvēlēm attiecībā uz banku ieguldījumu valsts parāda vērtspapīros un to regulējumu, kā arī spriedīs par to, kā labāk veicināt ilgtspējīgas investīcijas un klimata risku pārskatāmību.

Sanāksmes laikā Eiropas Komisija informēs arī par pasākumiem pret naudas legalizāciju un izvairīšanos no nodokļu nomaksas saistībā ar atklātībā nākušajiem tā saucamajiem “Panamas dokumentiem”. Šobrīd jau 96 valstis ir apņēmušās uzsākt automātisko informācijas apmaiņu starp nodokļu administrācijām pēc OECD izstrādātā starptautiskā standarta, tomēr atsevišķas valstis, tajā skaitā Panama, to joprojām nav izdarījušas, kā rezultātā pastāv risks, ka nedeklarētie ienākumi var tikt novirzīti uz minētajām valstīm, mazinot automātiskās informācijas apmaiņas pozitīvo efektu cīņā pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

ECOFIN otrajā sesijā plānots diskutēt par iespējamajiem rīcības virzieniem Stabilitātes un izaugsmes pakta pilnveidošanai, lai uzlabotu tā ietvaros noteikto nosacījumu piemērošanas paredzamību un caurskatāmību. Savukārt sanāksmes noslēgumā ministri diskutēs par veidiem, kā apkarot pievienotās vērtības nodokļa krāpniecību, un attiecīgi par nākamajiem soļiem, kas varētu uzlabot sadarbību starp dalībvalstu nodokļu, muitas un tiesu iestādēm.