27.11.2017

M. Kučinskis: Latvijas ostām ir svarīgi piesaistīt kravas no Baltkrievijas


Ministru prezidents Māris Kučinskis pirmdien, 27. novembrī, Budapeštā, Ungārijā tikās ar Baltkrievijas premjerministru Andreju Kobjakovu.

Divpusējā tikšanās tika organizēta Ungārijā notiekošā Centrāleiropas, Austrumeiropas un Ķīnas valdību vadītāju 16 + 1 samita ietveros.

Viens no prioritārajiem sadarbības virzieniem ar Baltkrieviju ir transports un loģistika. Sarunas laikā M. Kučinskis norādīja, ka Latvija ir ieinteresēta trīspusējā Latvijas, Baltkrievijas un Ķīnas sadarbībā, īpaši attiecībā uz kravu piesaisti no industriālā parka “Lielais akmens” caur Latvijas ostām. Tāpat tika norādīts, ka pierobežas reģionu attīstībai svarīgi sekmēt uzņēmēju sadarbību starp jaunizveidoto Latgales speciālo ekonomisko zonu un Vitebskas brīvo ekonomisko zonu.

Tikšanās laikā M. Kučinskis iepazīstināja Baltkrievijas premjeru ar Latvijā īstenoto nodokļu reformu, kas stāsies spēkā no nākamā gada, akcentējot, ka reinvestētajai peļņai tiks piemērots 0% nodokļa likme.

Tāpat sarunas gaitā tika skarts jautājums par atomenerģijas projektiem Baltkrievijā. M. Kučinskis, runājot par Astravecas AES, uzsvēra, ka ir svarīgi, lai jaunajos AES projektos tiktu ievērotas visas atbilstošās starptautiskās drošības prasības. Latvija aicina Baltkrieviju aktīvi sadarboties ar ieinteresētajām pusēm, dalīties ar informāciju un būt atklātiem par celtniecības gaitu.

Baltkrievija ir tradicionāli nozīmīga Latvijas ekonomiskās sadarbības partnervalsts, lielākais Latvijas ārējās tirdzniecības partneris starp Austrumu partnerības valstīm. 2017. gada pirmajos sešos mēnešos preču apgrozījums palielinājies par 10,76%.

Laba sadarbība ir izveidojusies starp Latvijas un Baltkrievijas robežsargiem, kas ir svarīgi cīņā pret nelegālo migrāciju.