28.11.2017

Informē par Veselības ministrijas un pašvaldību īstenotajiem ES fondu projektiem Drukāt


28. novembrī Veselības ministrijā norisinājās preses konference, kuras laikā preses pārstāvji tika informēti par Veselības ministrijas īstenoto ESF līdzfinansēto projektu “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”, kura mērķis ir nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.  

Projektu līdz 2022.gadam īstenos Veselības ministrija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru, Veselības inspekciju, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju un Zāļu valsts aģentūru. Projektā plānoti veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi, kā arī sabiedrības veselības pētījumi. Turklāt projekta aktivitātes notiek sinerģijā ar pašvaldībās īstenotajiem ESF līdzfinansētajiem individuālajiem projektiem.

Tāpat preses konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar aktuālajiem sabiedrības veselību raksturojošiem rādītājiem, uz ko balstītas arī projektā plānotās aktivitātes. Latvijas dzīvildzes rādītāji būtiski atšķiras no Eiropas Savienības (ES) rādītājiem – ja Latvijā jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums ir 74,8 gadi, tad ES tie ir 80,6 gadi. Tāpat Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati liecina, ka 2016.gadā Latvijā galvenie nāves cēloņi joprojām ir sirds un asinsvadu slimības, ļaundabīgie audzēji, kuru galvenie riska faktori ir ar dzīvesveidu saistītie paradumi- smēķēšana, pārmērīga alkohola lietošana, neveselīgi uztura paradumi un fiziskās aktivitātes trūkums. Tāpat galveno nāves cēloņu struktūrā dominē ārējie nāves cēloņi, kur nozīmīgu daļu ieņem pašnāvības. 

Preses konferencē tika plašāk skaidrots par jau realizētiem un nākotnē plānotiem veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem Veselības  ministrijas īstenotā projekta ietvaros, prioritārajiem tematiskajiem virzieniem, kas vienlīdz saistoši gan ministrijas projektam, gan pašvaldībās īstenotajiem projektiem.  Preses konferencē ar savu pieredzi dalījās arī Jelgavas pilsētas pašvaldības pārstāve, kura pauda gandarījumu par iedzīvotāju lielo atsaucību un līdzdalību veselības veicināšanas pasākumos, kas vērsti gan uz fiziskās aktivitātes, veselīga uztura paradumu veicināšanu, seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu, garīgās veselības veicināšanu, kā arī atkarību un slimību profilaksi.

Lai ikviens varētu sekot līdzi visu projektu aktivitātēm, ir izveidota interneta platforma www.ESparveselibu.lv , kurā ir pieejams unikāls, vēl līdz šim nebijis veselību veicinošo aktivitāšu kalendārs. Tajā ikviens interesents atbilstoši dzīvesvietai var atrast sev interesējošās ESF līdzfinansēto projektu ietvaros plānotās veselību veicinošās aktivitātes, kas visā Latvijā norisinās bez maksas.  Šogad oktobrī visā Latvijā norisinājās vairāk kā 1700 veselības veicināšanas pasākumi, bet novembrī plānoto pasākumu skaits jau sasniedzis vairāk kā 2500 pasākumus.