28.11.2017

Veiktas izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem jūras piekrastes ūdeņos


Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi grozījumus noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem jūras piekrastes ūdeņos, ko valdība otrdien, 28. novembrī, apstiprināja. 

Grozījumi jūras piekrastes ūdeņos ievieš jaunu zvejas rīku – apaļā jūrasgrunduļa murdu, lai aktivizētu šīs invazīvās sugas zveju. Apaļais jūrasgrundulis pēdējos gados Latvijā jūras ūdeņos tiek nozvejots aizvien vairāk un vairāk, tomēr galvenie nozvejas rajoni atrodas Baltijas jūras piekrastē. Tāpēc grozījumi papildina noteikumus ar apaļā jūrasgrunduļa murda skaita limitu sadalījumu Baltijas jūras piekrastes pašvaldībām. Zveja ar apaļo jūrasgrunduļu murdu gadskārtēji būs atļauta no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam. 

Menca nelielā daudzumā patlaban tiek nozvejota kā piezveja citu zivju sugām arī Rīgas jūras līča piekrastē, taču zvejnieki mencu lomā paturēt nevar, jo mencai Rīgas jūras līcī nav noteikts nozvejas limits - tas noteikts tikai Baltijas jūras piekrastes pašvaldībām. Grozījumi paredz, ka komerczvejā tiem zvejniekiem, kuriem nebūs iedalīts atsevišķs mencu nozvejas limits, būs iespēja paturēt mencu lomā, izmantojot kopējo Baltijas jūras piekrastei vai Rīgas jūras līča piekrastei noteikto nesadalīto piezvejas apjoma limitu. Tomēr, ja Baltijas jūras piekrastes komerciālajā zvejā mencu piezvejas daudzums būs ievērojams – gadā sasniegs 100 kg, zvejniekam pašvaldībā būs jāsaņem mencas nozvejas apjoma limits.

Savukārt pašpatēriņa zvejniekiem nebūs nepieciešams iedalīt nozvejas apjoma limitu līdz 200 kg un viņi drīkstēs paturēt mencu piezvejā līdz 10 procentiem no kopējā nozvejas apjoma. Šis nozvejas apjoms netiks ieskaitīts kopējā mencas nozvejas kvotas apguvē. 

Grozījumi arī ievieš zvejas limitu izmaiņas, kas veiktas, ievērojot pašvaldību priekšlikumus un institūta BIOR sniegtos atzinumus. No 2018.gada izmaiņas zvejas limitos būs Nīcas, Pāvilostas, Rucavas novada, Liepājas un Ventspils pilsētas pašvaldību jūras piekrastes ūdeņos. 

Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.