28.11.2017

Piešķir finansējumu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku izdienas pensijām


28. novembrī Ministru kabineta sēdē atbalstīts Veselības ministrijas izstrādātais rīkojuma projekts*, kas no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” paredz Veselības ministrijai (VM) piešķirt 213,7 tūkst. eiro, lai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) varētu nodrošināt atlaišanas pabalsta izmaksas darbiniekiem, dodoties izdienas pensijā.

2016.gada 1.janvārī stājās spēkā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likums (turpmāk - NMPD izdienas pensiju likums), kas paredz tiesības uz izdienas pensiju brigāžu ārstniecības personām, operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu vadītājiem un ārstniecības personām, kuras pieņem izsaukumus un veic brigāžu operatīvo vadību. 

No 2017.gada 1.janvāra līdz 1.novembrim no NMPD izdienas pensijā aizgājuši 80 darbinieki. Līdz gada beigām plānots, ka izdienas pensijā dosies vēl 29 darbinieki.


Atbilstoši likumdošanai** darbiniekiem, izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar iestādi sakarā ar izdienas pensijas saņemšanai noteiktā izdienas stāža sasniegšanu, ir izmaksājams atlaišanas pabalsts noteiktā apmērā atkarībā no nodarbinātības ilguma valsts vai pašvaldību institūcijās. Lielākā daļa NMPD darbinieku, kuriem ir tiesības uz izdienas pensiju, ir bijuši nepārtraukti nodarbinātas vairāk kā 20 gadu. Līdz ar to darbiniekiem ir izmaksājams maksimālais atlaišanas pabalsts 4 mēnešu vidējās izpeļņas apmērā.

Ņemot vērā, ka NMPD nevarēja prognozēt, cik darbinieki izmantos minētajā likumā piešķirtās tiesības un dosies izdienas pensijās, NMPD nebija iespējams veikt nepieciešamos aprēķinus arī atlaišanas pabalsta izmaksai. Ar piešķirto finansējumu 213,7 tūkst. eiro apmērā plānots nodrošināt noteiktās atlaišanas pabalsta izmaksas darbiniekiem.

*Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
** Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta pirmā daļa