28.11.2017

Strādās pie risinājuma veselības pakalpojumu saņēmēju datu bāzes uzturēšanai un veselības apdrošināšanas iemaksu administrēšanai


28. novembrī Ministru kabineta sēdē atbalstīts Veselības ministrijas izstrādātais rīkojuma projekts*, kas no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” paredz Veselības ministrijai (VM) piešķirt 48,8 tūkst. eiro, lai Nacionālais veselības dienests (NVD) piesaistītu pakalpojuma sniedzēju izpētes darbu veikšanai saistībā ar vienota centralizēta risinājuma izstrādi veselības pakalpojumu saņēmēju datu bāzes uzturēšanai un veselības apdrošināšanas iemaksu administrēšanai. Vienotais centralizētais risinājums tiks izstrādāts, lai nodrošinātu Veselības aprūpes finansēšanas likumprojektā (turpmāk – Likumprojekts) ietverto prasību izpildi.

Piesaistīto analīzes speciālistu darba pienākumos ietilps :

  • Izvērtēt veiktās priekšizpētes rezultātus, atbilstoši šī brīža aktuālajai Likumprojekta redakcijai;
  • Identificēt visus sadarbības partnerus, veikt sadarbības partneru rīcībā esošos datu un pieejamās datu apmaiņas risinājumu analīzi;
  • Identificēt un izvērtēt iespējamos risinājumus veselības apdrošināšanas iemaksu veikšanai un administrēšanai;
  • Izvērtēt un aprakstīt nepieciešamo izmaiņu veikšanu NVD pārvaldībā esošajās informācijas sistēmās, lai nodrošinātu datu apmaiņu ar sadarbības partneriem, datu uzglabāšanu, kā arī personas statusa atspoguļošanu vienotās veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā
  • Nodrošināt tehniskā risinājuma arhitektūras izveidi;
  • Veikt konceptuālā Likumprojekta realizācijas procesu analīzes apraksta sagatavošanu (ievērojot Likumprojekta noteiktos ierobežojumus un nosacījumus), kas būtu pamats izstrādes iepirkuma izstrādāšanai.

Plānots, ka veiktās procesa analīzes rezultātā tiks nodrošināta savlaicīga Likumprojektā noteikto Ministru kabineta noteikumu izstrāde, kas iekļaus datu apmaiņu ar sadarbības partneriem, datu uzglabāšanu, kā arī personas statusa atspoguļošanu vienotās veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā.

*Ministru kabineta rīkojumu projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””