25.02.2015

Vucāns: sagatavotais skolotāju atalgojuma modelis dod pamatu turpmākām diskusijām


„Ministrijas sagatavotais skolotāju atalgojuma bāzes modelis dod pamatu turpmākām diskusijām par iespējami taisnīgu un finansiāli pamatotu skolotāju darba samaksas sistēmu,” trešdien, 25.februārī, deputātiem vērtējot atbildīgās ministrijas sagatavoto jauno pedagogu darba samaksas modeli, secināja Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns.

„Vienlaikus šodienas sarunu laikā atklājās virkne aspektu, kuri piedāvātajā modelī netiek skarti,” turpina J.Vucāns, minot neskaidrības par interešu izglītību un tās finansējumu, par skolu palīgpersonāla, tostarp dabaszinību laborantu atalgojumu, kā arī par skolu direktoru tiesībām veikt arī skolotāju darbu.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piedāvātais modelis paredz noteikt pedagogiem 36 darba stundu nedēļu, no kurām vidēji 24 būtu kontaktstundu darbs. Valsts līmenī tiktu noteikta vienota pedagoga amata algas likme, kas būtu atkarīga no vidējā skolēnu skaita klasē, bet nebūtu atkarīga no skolas atrašanās vietas. Skolas tiktu sadalītas piecās grupās pēc vidējā klašu lieluma, un atkarībā no skolēnu skaita pedagoga pamatalga par pilnu slodzi būtu robežās no 870 eiro mazajās skolās līdz 1000 eiro lielajās skolās. Ar šo sadalījumu tiktu atbalstītas arī mazās lauku skolas, nodrošinot skaidru un saprotamu minimālo skolotāja atalgojumu, deputātiem skaidroja izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

Sēdes gaitā komisijas priekšsēdētājs aktualizēja arī jautājumu par pedagogu skaita pietiekamību, atsaucoties uz Valsts ģimnāziju vadītāju vēstuli, kurā paustas bažas, ka, organizējot pedagogu darbu atbilstoši jaunajam modelim, katrā ģimnāzijā varētu trūkt septiņu skolotāju. IZM pārstāvji solīja šo un daļu no pārējiem izskanējušajiem ieteikumiem ņemt vērā, uzlabojot jauno skolotāju atalgojuma modeli.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti atzinīgi novērtēja sagatavoto pedagogu darba samaksas modeli, paužot cerību, ka ministrijas pārstāvji arī turpmāk aktīvi sadarbosies tieši ar skolotājiem kā šīs jomas profesionāļiem, lai uzlabotu šo modeli un novērstu tās nepilnības, par kurām tika diskutēts Saeimas komisijas sēdē.

Saeimas komisijas deputāti apņēmās turpināt sekot pedagogu atalgojuma modeļa izstrādei un aprīlī atkal iztaujāt IZM amatpersonas par jaunā modeļa pilnveides gaitu.