25.02.2015

Eiropas Komisija lemj par papildu atbalsta pasākumu cūkgaļas ražotājiem


Reaģējot uz Krievijas importa embargo izraisīto nepārtraukto cūkgaļas cenas samazinājumu, ko rada tirgus pārsātinājums, Eiropas Komisija (EK) 24. februārī nolēmusi par privātās uzglabāšanas atbalsta shēmas atvēršanu cūkgaļai. Paredzams, ka regula varētu stāties spēkā šā gada 9. martā.

Lai izmantotu atbalsta shēmu, cūkgaļas ražotājam būs jāiesniedz pieteikums Lauku atbalsta dienestā (LAD), norādot uzglabāšanas vietu, ilgumu un produktu, kā arī jāiemaksā nodrošinājums 20 procentu apmērā no noteiktās atbalsta likmes par tonnu produkta (nodrošinājums tiek atmaksāts, uzglabāšanai beidzoties). Pieteikumus LAD produktu uzglabāšanai cūkgaļas ražotāji varēs sākt iesniegt, sākot no regulas spēkā stāšanās dienas.

Privātās uzglabāšanas atbalsta gadījumā produkta ražotājam no ES budžeta tiek daļēji kompensētas produkta uzglabāšanas izmaksas, t.i., ražotājs produktu noteiktu laiku uzglabā savā noliktavā un, beidzoties uzglabāšanas periodam, produktu atgriež atpakaļ tirgū. Atbalstu par produkta uzglabāšanu izmaksā pēc uzglabāšanas perioda beigām.