28.04.2017

Par uzlabojumiem pacientiem onkoloģijas jomā 2017.gadā


Vieni no būtiskākajiem uzlabojumiem pacientiem 2017.gadā veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības ziņā ir tieši onkoloģijas jomā. Izmantojot Eiropas Komisijas pieļautā budžeta deficīta ietvaros pieejamo finansējumu, 12,2 miljoni eiro novirzīti tieši onkoloģisko slimību diagnostikas un ārstēšanas pieejamības uzlabošanai.

Turpinot pagājušā gada rudenī uzsākto reformas pilotprojektu onkoloģijas slimību ātrākai diagnostikai 11 izplatītākajās vēža lokalizācijās, no šā gada sākuma ir noteikta kārtība, kādā ārstniecības iestāde pacientam, kam veikta ļaundabīgo audzēju primārā diagnostika, nodrošina konsultāciju pie ārsta speciālista un tālākus sekundāros izmeklējumus, lai savlaicīgi uzsāktu ārstēšanu. Attiecīgajās ārstniecības iestādēs ir izveidoti tālruņu numuri, uz kuriem piezvanot, ģimenes ārsti (vai ģimenes ārsta prakses māsa) var pieteikt pacientus speciālista konsultācijas saņemšanai prioritāri aizdomu gadījumā par onkoloģiskām saslimšanām.

Pateicoties papildu novirzītajam finansējumam, paredzams, ka pacientiem šogad būs iespējams papildus nodrošināt: 22 tūkstošus diagnostisko izmeklējumu atbilstoši reformas ietvarā izstrādātajiem algoritmiem primārajā veselības aprūpē ar ģimenes ārstu nosūtījumiem, papildus 11 tūkst. speciālistu konsultācijas, 14,7 tūkst. diagnostiskos izmeklējumus sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē atbilstoši reformas ietvarā izstrādātajiem algoritmiem, papildus 3306 onkoloģisko pacientu ārstēšanu ambulatori, papildus 3445 onkoloģisko pacientu ārstēšanu stacionārā un papildus 4494 no jauna atklātajiem onkoloģiskajiem pacientiem tiks nodrošināti valsts kompensējamie medikamenti.

Tāpat Veselības ministrija ir izstrādājusi Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāna projektu 2017.–2020. gadam. Plāna mērķis ir uzlabot situāciju primārajā diagnostikā un ārstēšanā biežākajās ļaundabīgo audzēju lokalizācijās, pilnveidot esošo skrīningu aptveri un kvalitāti un paplašināt paliatīvās aprūpes pieejamību. To paredzēts sasniegt, mazinot riska faktoru izplatību, uzlabojot organizēta vēža skrīninga koordināciju un uzraudzību; uzlabojot agrīnu diagnostiku, ārstēšanu un dinamisko novērošanu; medikamentu pieejamību; medicīnisko rehabilitāciju un paliatīvo aprūpi. Lai īstenotu iepriekšminētos pasākumus, 2017.gadā tam novirzīts finansējums no Eiropas Komisijas pieļautā budžeta deficīta, savukārt 2018.gadam papildus nepieciešams finansējums 45 milj. eiro un 2019.gadā - 41,3 milj. eiro.

Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plānu 2017.-2020.gadam paredzēts virzīt apstiprināšanai Ministru kabinetā nākamā mēneša laikā.