29.04.2017

Eiropadome pieņem vadlīnijas sarunām par Lielbritānijas izstāšanos no ES


Briselē sestdien, 29. aprīlī, notikušajā Eiropadomes darbā, kurā Latviju pārstāvēja Ministru prezidents Māris Kučinskis, pieņemtas vadlīnijas sarunām ar Lielbritāniju par šīs valsts izstāju no Eiropas Savienības (ES).

Vadlīnijās saglabāts princips, ka sarunās ar Lielbritāniju ES 27 valstis ir vienotas, un neviena no valstīm ar Lielbritāniju nerisina atsevišķas sarunas. Tiek uzsvērts, ka būtiski ievērot arī visus pārējos pamatprincipus - vienotā tirgus integritāte, līdzsvars starp tiesībām un pienākumiem, godīga visu dalībvalstu interešu ievērošanu.


M. Kučinskis norādīja, ka viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas interesē Latviju šajās sarunās, ir Lielbritānijā dzīvojošo ES pilsoņu tiesisko aizsardzība. “Runājot par ES pilsoņu tiesībām, nozīmīgākās diskusijas gaidāmas par tiem cilvēkiem, kuri Lielbritānijā dzīvo mazāk par pieciem gadiem – svarīgi ir saprast, vai uz viņiem nākotnē attieksies tādas pašas garantijas, kādas ir tiem ES pilsoņiem, kuri jau šobrīd Lielbritānijā nodzīvojuši vismaz piecus gadus,” sacīja M. Kučinskis. Pilsoņu tiesību jautājums aktuāls ir ne tikai Latvijai, bet arī daudzām citām ES valstīm. Noteikts, ka pilsoņu tiesību garantēšana būs prioritāte sarunās.

 
Ne mazāk svarīgs ir jautājums par to, lai Lielbritānija pilda visas finansiālās saistības, ko uzņēmusies, esot dalībvalsts, tostarp Kohēzijas politikā un Kopējā lauksaimniecības politikā.

M. Kučinskis norāda, ka nākotnes attiecībās Latvijai svarīgi, ka veidojam tādu sadarbības modeli, kas ļautu saglabāt iespējami ciešas ekonomiskās saites ar Lielbritāniju. Lai sadarbības nosacījumi mums visiem ir vienādi un varam strādāt godīgas konkurences apstākļos. Tāpat Latvija ir ieinteresēta ES–Lielbritānijas partnerībā citās būtiskās jomās – ārlietās, drošībā un aizsardzībā, iekšlietās.