02.05.2017

Valdība dosies izbraukuma sēdē uz Daugavpili


Lai diskutētu par Latgales reģiona izaugsmei aktuāliem jautājumiem un tuvinātu valdības darbu un pieņemtos lēmumus sabiedrībai, otrdien, 16. maijā, kārtējā valdības sēde notiks Daugavpilī. Ministru kabineta sēdes darba kārtībā būs jautājumi par finansējuma palielināšanu valsts ceļu tīklam, atbalstu ražošanas un lauksaimniecības attīstībai, augstākās izglītības pārvaldības modernizāciju un arī Daugavpils pilsētas attīstības perspektīvām.

16. maija valdības sēde Daugavpilī būs atklāta interesentiem - tajā piedalīties aicināti gan pašvaldības, gan dažādu valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Tāpat sēdi apmeklēt aicināti arī iedzīvotāji, kuriem ir interese klātienē tuvāk iepazīt valdības ikdienas darbu.

Izbraukuma sēdē Daugavpilī valdība plāno skatīt šādus jautājumus:

Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2015.-2017. - ieviešana un plāna turpinājums pēc 2017. gada (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija);
Finansējuma palielināšana valsts ceļu tīklam (Satiksmes ministrija);
Ražošanas attīstība reģionos - investoru piesaite, valsts atbalsts (Ekonomikas ministrija);
NBS kaujas spēju attīstības projekti Latgalē (Aizsardzības ministrija);
Augstākās izglītības pārvaldības modernizācija un jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanas gaita un rezultāti (Izglītības un zinātnes ministrija);
Tiesu darbības teritorijas reforma Latgales reģionā (Tieslietu ministrija);
Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstība Latgalē (Tieslietu ministrija);
Atbalsts zivsaimniecībai, lauksaimniecībai un lauku attīstībai Latgales reģionā (Zemkopības ministrija);
u.c. reģionam aktuālie jautājumi.

Iepriekšējā valdības izbraukuma sēde norisinājās pagājušā gada novembrī Liepājā, kad turpināta pirms gandrīz 10 gadiem iesāktā iniciatīva par valdības izbraukuma sēžu organizēšanu. Pirms tam izbraukuma sēde notika 2007. gadā Valmierā.