11.05.2017

Izstrādāts rīcības plāns HIV, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanai


11.maijā Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Veselības ministrijas izstrādātais HIV infekcijas (HIV), seksuālās transmisijas infekciju (STI), B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam. 

Plāna galvenais mērķis ir nodrošināt HIV, vīrushepatītu B un C un STI izplatības ierobežošanu. Plāna projekta izstrādē ir piedalījušies un snieguši savus priekšlikumus nozares speciālisti un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Mērķa sasniegšanai plāna projektā ir paredzēti šādi darbības virzieni: sabiedrības un profesionāļu izpratnes veicināšana par transmisijas infekcijas slimībām un transmisijas infekcijas slimību izplatīšanās risku novēršanas pasākumiem; HIV, vīrushepatītu B un C un STI agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pieejamības uzlabošana, tai skaitā veicinot ģimenes ārstu līdzdalību šo slimību diagnostikā; kā arī pasākumi, lai mazinātu HIV infekcijas izplatības riskus no mātes bērnam. Plāna projektā arī ir ietverti specifiski pasākumi minēto slimību inficēšanās riskam pakļautām sabiedrības grupām, lai mazinātu infekcijas izplatības riskus šīm personām, tai skaitā, personām, kas atrodas ieslodzījumā. Plāna projekta ietvaros arī ir paredzēts veicināt sadarbību starp veselības aprūpes speciālistiem, citu nozaru speciālistiem un veselības jomas speciālistiem, kā arī starp valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.

Plāna projektā ietverto pasākumu izpildē ir paredzēta arī nevalstisko organizāciju līdzdalība, nodrošinot gan sabiedrības informēšanas pasākumus, gan nodrošinot risku mazināšanas pakalpojumus personām, kas pakļautas augstam HIV, vīrushepatītu B un C un citu transmisijas infekciju inficēšanās riskam.

Tāpat plāna projektā ietverto pasākumu izpildē ievērojama loma būs Tieslietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm – Ieslodzījumu vietu pārvaldei un Valsts probācijas dienestam, lai nodrošinātu riska mazināšanas pasākumus ieslodzītajiem un personām pēc ieslodzījuma.

Paredzēts, ka plāna realizācijai 2018.-2020.gadā kopumā ir nepieciešams papildus finansējums 74,7 milj.eiro apmērā (2018.gadā – 16,9 milj.eiro, 2019.gadā – 27,8 milj.eiro, 2020.gadā – 29,2 milj.eiro).