10.07.2016

Bergmanis diskutē par drošības izaicinājumiem alianses dienvidos


9. jūlijā NATO Varšavas samita laikā aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis tikās ar Maķedonijas un Spānijas aizsardzības ministriem, lai apspriestu drošības situāciju NATO reģionos, pievēršot uzmanību drošības izaicinājumiem Eiropas dienvidos. 

 

Tiekoties ar Maķedonijas aizsardzības ministru Zoranu Jolevski (Zoran Jolevski), R.Bergmanis pārrunāja Maķedonijas ieguldījumu starptautiskās drošības veicināšanā un tās ceļu uz iestāšanos NATO, abu valstu iesaisti un sadarbību starptautiskajās operācijās, kā arī divpusējo sadarbību aizsardzības jomā.

 

Tikšanās reizē ar Spānijas aizsardzības ministru Pedro Morenesu Eulati (Pedro Morenés Eulate) R. Bergmanis uzsvēra Spānijas ieguldījumu patrulēšanas misijā NATO gaisa telpā virs Baltijas valstīm. Tāpat amatpersonas pārrunāja drošības situāciju Baltijā un alianses dienvidos, sabiedroto lomu reģionālās drošības stiprināšanā, Latvijas un Spānijas divpusējo sadarbību aizsardzības jomā, kā arī sadarbību starptautisko militāro mācību ietvaros.

 

Šodien R. Bergmanis piedalījās arī Savietojamības platformas sanāksmē, kurā NATO dalībvalstu aizsardzības ministri tikās ar 25 NATO partnervalstu aizsardzības ministriem, lai diskutētu par drošību alianses dienvidos.

 

Savietojamības platforma ir formāts, kurā sabiedrotie un NATO partneri diskutē par projektiem un jautājumiem, kas ietekmē spēku savstarpējo savietojamību krīzes vadības operācijās. Savietojamības platforma apvieno partnerus, kas ir piedalījušies NATO operācijās vai ir veikuši noteiktus pasākumus, lai padziļinātu savstarpējo savietojamību ar NATO.

 

NATO partnervalstis sniedz ievērojamu ieguldījumu ne tikai NATO, bet arī citās krīžu vadības operācijās, un Savietojamības platforma šo ieguldījumu padara efektīvāku, it īpaši veicot apmācību un saskaņojot krīžu vadības standartus un procedūras.

 

No 8. līdz 9. jūlijam Polijā, Varšavā notiek NATO samits, kurā piedalās alianses valstu un valdību vadītāji. Varšavas samits ir iespēja atskatīties uz to, kas jau ir sasniegts kopš Velsas samita. NATO ir mainījusies un spērusi būtiskus soļus kolektīvās aizsardzības stiprināšanā.