11.07.2016

ECOFIN uzmanība tiks veltīta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumiem


No 11. līdz 12. jūlijam finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola piedalīsies Eirogrupas un Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu (ECOFIN) padomes sanāksmē Briselē. ECOFIN padomi līdz gada beigām vadīs Slovākija, kas no jūlija uzsāk savu prezidentūru.

Eirogrupas laikā plānots pārrunāt Apvienotās Karalistes referenduma rezultātu iespējamo ietekmi uz ekonomisko un finanšu situāciju eirozonā, kā arī plānots informēt par Īrijas un Portugāles starptautiskās finanšu palīdzības pēcprogrammas uzraudzības misijas rezultātiem. Balstoties uz Eiropas Komisijas (EK) veikto analīzi, tiek plānots sniegt informāciju arī par eirozonas fiskālo nostāju, Latvijai tajā tiek prognozēta ekonomikas augšupeja.

Eirogrupā paredzēts apspriest arī Stabilitātes un izaugsmes pakta ieviešanu eirozonas dalībvalstīm, īpaši akcentējot Portugāli un Spāniju, kurām ir pārmērīga budžeta deficīta procedūra un nav ievērots deficīta korekcijas termiņš. Sanāksmes noslēgumā paredzēta tematiskā diskusija par turpmākajiem pasākumiem, kas veicinātu investīcijas eirozonas dalībvalstīs.

Savukārt ECOFIN uzmanība tiks veltīta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumiem. Plānots, ka EK informēs klātesošos par priekšlikumiem grozījumiem direktīvā, kas ietver noteikumus virtuālās valūtas apmaiņas platformu darbībai, nosaka ierobežojumus priekšapmaksas instrumentu anonīmai izmantošanai, paredz starptautiskajiem standartiem pielāgotus noteikumus Kontroles dienestu piekļuvei informācijai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu un citus jautājumus.

Tāpat EK sanāksmes laikā prezentēs paziņojumu par tālākiem pasākumiem attiecībā uz nodokļu pārredzamību cīņā pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas un pret nodokļu apiešanu, kā arī EK plāno sniegt progresa ziņojumu saistībā ar Banku savienības elementu ieviešanu un Eiropas semestra kontekstā formāli apstiprināt dalībvalstu specifiskās rekomendācijas, par kurām vienošanās tika panākta iepriekšējos sanāksmju formātos..

Sanāksmē plānota viedokļu apmaiņa arī attiecībā uz investīciju plāna Eiropai jeb tā sauktā Junkera plāna trešo pīlāru, kas paredz uzlabot pamatnosacījumus investīcijām un risināt reglamentējošos un nereglamentējošos šķēršļus tām. Ministri vienosies par ES kopīgo nostāju, gatavojoties G20 finanšu ministru sanāksmei, kas 23. – 24. jūlijā notiks Čengdū, Ķīnā.

Tā kā šī būs Slovākijas prezidentūras pirmā ECOFIN sanāksme, tajā plānots pārrunāt arī Slovākijas prezidentūras darba programmu. Prezidentvalsts galveno uzmanību pievērsīs četrām galvenajām jomām: ekonomiski spēcīga Eiropa, moderns vienotais tirgus, ilgtspējīga politika migrācijas un patvēruma jomā un globālajos procesos iesaistīta Eiropa. Savukārt ECOFIN padomes darba kārtībā galvenie jautājumi Slovākijas prezidentūras laikā būs ES budžets, Ekonomikas un monetārā savienība (EMU) un nodokļi.