12.07.2016

Piešķir līdzekļus Valsts sporta medicīnas centram antidopinga projekta īstenošanai


12.jūlijā Ministru kabinetā tika atbalstīts lēmums piešķirt Veselības  ministrijas padotības iestādei "Valsts sporta medicīnas centrs" (turpmāk  - VSMC) līdzekļus 7420 eiro apmērā, lai nodrošinātu VSMC dalību  ERASMUS+ projektā "Jauniešu iesaistīšana antidopinga pasākumu  īstenošanā" (turpmāk - Projekts).

Viens no projekta mērķiem ir izveidot Eiropas antidopinga vēstnešu tīklu, kurā tiek apvienoti jaunieši ar zināšanām par to, kā cīnīties pret dopingu un kuri ir labi informēti par aizliegto vielu lietošanas sekām, lai pievērstu masu sporta pasākumu dalībnieku un jauno sportistu uzmanību dopinga problēmai un izglītotu viņus, kā arī izveidot dopinga profilakses programmu paraugus. 

VSMC konkrētā Projekta ietvaros apmācīs vismaz 20 jauniešus – antidopinga vēstnešus, kuri brīvprātīgi palīdzēs Antidopinga nodaļai un nevalstiskajām sporta organizācijām īstenot izglītības un informācijas pasākumus.

Projekta ietvaros tiks izstrādāti mūsdienīgi un jaunākajiem zinātniskajiem atzinumiem atbilstoši metodiskie materiāli. Latvijas ieguldījums, piedaloties projektā, būs dalība metodisko materiālu satura izstrādē, praktiska antidopinga vēstnešu atlase un apmācība un antidopinga vēstnešu piedalīšanās nodrošināšana dažādos sporta pasākumos sadarbībā ar nevalstiskām sporta organizācijām, Latvijas Olimpisko komiteju un Latvijas Sporta federācijas padomi.