12.07.2016

Ārstniecības iestāžu rīcībā atstāj dividendēs izmaksājamo peļņas daļu


12.jūlijā Ministru kabinetā tika atbalstīts Ministru kabineta rīkojuma  projekts, kas paredz valsts īpašumā esošu kapitālsabiedrību – Daugavpils  psihoneiroloģiskās slimnīcas, Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas,  Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”, Strenču psihoneiroloģiskās  slimnīcas, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Nacionālā  rehabilitācijas centra „Vaivari” – 2015.gadā gūto peļņu neizmaksāt  dividendēs, bet atstāt to ārstniecības iestāžu rīcībā, lai uzlabotu  veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.

Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas rīcībā atstātā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa 6,3 tūkstoš eiro apmērā būs jānovirza aprīkojuma iegādei bērnu rehabilitācijas vajadzībām, Aknīstes psihoneiroloģiskajai slimnīcai līdzekļi 2,3 tūkstoš eiro apmērā būs jānovirza 3.ārstnieciskā korpusa ventilācijas sistēmas uzlabošanai, uzstādot dzesēšanas sistēmu, bet Bērnu psihoneiroloģiskajai slimnīcai „Ainaži” – līdzekļi 5,3 tūkstoš eiro apmērā jānovirza bērnu dzīvojamo istabiņu renovācijai un ārkārtas situāciju seku novēršanai. 

Strenču psihoneiroloģiskajai slimnīcai līdzekļi 42,7 tūkstoš eiro apmērā būs jānovirza vides pieejamības nodrošināšanai pacientiem ar kustību traucējumiem, Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai līdzekļi 3,3 tūkstoš eiro apmērā būs jānovirza Hematoonkoloģijas nodaļas aprīkojuma nodrošināšanai, savukārt Nacionālajam rehabilitācijas centram ”Vaivari” līdzekļi 9,8 tūkstoši eiro apmērā jānovirza teritorijas vides pieejamības prasību nodrošināšanai.