12.07.2016

EISI līdzfinansējuma saņemšanai atbalsta četrus Latvijas iesniegtos projektus


Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) koordinācijas komiteja ir atbalstījusi četrus no Latvijas iesniegtus transporta projektu pieteikumus EISI finansējuma saņemšanai.

EISI līdzfinansējuma 2015.gada uzsaukumā no Latvijas tika pieteikti pieci projekti, par kuriem Satiksmes ministrija sniedza pozitīvu atzinumu: divi pieteikumi Eiropas vienotās gaisa telpas prioritātē, divi Jūras maģistrāļu prioritātē, kā arī viens no EISI Kohēzijas aploksnes dzelzceļa jomā.

Apstiprināšanai Eiropas Komisija (EK) izvirzījusi:

- Divus projektus Eiropas vienotas gaisa telpas prioritātē – Brīvo maršrutu gaisa telpa BOREALIS (2.kārta), ko īstenos VAS “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) sadarbībā ar citām Eiropas valstīm, un A-CDM RIGA projekts, ko VAS “Latvijas gaisa satiksme” (LGS) īstenos sadarbībā VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””.

- Jūras maģistrāļu prioritātē atbalstītā sadarbības projekta FAMOS ODIN (2.kārta) īstenotājs no Latvijas puses ir VAS “Latvijas Jūras administrācija”. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Zviedriju, Dāniju, Igauniju, Vāciju, Somiju un Lietuvu.

- Tāpat no EISI Kohēzijas aploksnes apstiprināšanai rekomendēts – TEN-T pamattīkla koridoru identificētais projekts dzelzceļa jomā - Rail Baltica 2.kārtas īstenošanai, ko pieteicis kopuzņēmums AS “RB Rail”.

EK izvērtē atbalsta saņemšanai iesniegtos projektu pieteikumus un pieņem lēmumu par atbalstāmajiem projektiem neatkarīgi no dalībvalstu nacionālo iestāžu vērtējuma. EK galīgo lēmumu par EISI atbalsta piešķiršanu projektiem paredzējusi pieņemt līdz 2016.gada jūlija beigām.

Kopumā ir atbalstīti 195 no 406 dalībvalstu iesniegtajiem projektiem. Atbalstam galvenokārt ir izraudzīti Eiropas transporta pamattīkla projekti (TEN-T) ar augstu Eiropas pievienoto vērtību, kas sekmēs transporta infrastruktūras digitalizāciju un dekarbonizāciju.