12.03.2015

Labklājības ministrija veicinās sociālās uzņēmējdarbības attīstību


Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu palīdzību laikā no 2016.gada 1.ceturkšņa līdz 2022.gadam plāno pārbaudīt labākos risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tādējādi veicinot sociālās uzņēmējdarbības attīstību un palielinot nodarbinātības iespējas, jo sevišķi nelabvēlīgākā situācijā esošiem cilvēkiem.

 

Minētajā laika posmā paredzēts izstrādāt un ieviest sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu, t.sk. izstrādāt sociālās uzņēmējdarbības veicēju atlases kritērijus un to piemērošanas metodiku, apmācīt finansējuma saņēmēju un sadarbības partneri, izstrādāt sociālās uzņēmējdarbības veicēju reģistra paraugu. Tāpat arī paredzēti pasākumi sabiedrības izpratnes veidošanai par sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu. Papildus iepriekš minētajam plānots izmēģināt arī konkrētus finanšu atbalsta instrumentus, ko saņems potenciālie sociālās uzņēmējdarbības veicēji.

 

Aktivitātēs varēs iesaistīties sociālās uzņēmējdarbības veicēji un uzsācēji, kā arī nelabvēlīgākā situācijā esoši bezdarbnieki: ilgstošie bezdarbnieki, gados vecāki bezdarbnieki (vecāki par 54 gadiem), bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie, kā arī bezdarbnieki ar invaliditāti.

 

Lai efektīvāk īstenotu sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes, plānots izveidot uzraudzības padomi, kurā darbosies valsts un nevalstisko institūciju pārstāvji.

 

Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta noteikumu projekts Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi, kas ceturtdien, 12.martā, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Noteikumu projekts vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā. 

 

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli - LM Dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789

 

Minēto aktivitāšu īstenošanai kopējais finansējums ir 19,92 milj. eiro, tai skaitā ESF finansējums - 16,93 milj. eiro un valsts budžeta finansējums - 2,98 milj. eiro.