17.03.2015

Gundars Daudze Kijevā tiekas ar Eiropas Padomes ģenerālsekretāru


Saeimas priekšsēdētājs biedrs Gundars Daudze, otrdien, 17.martā, Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentu augstāko amatpersonu vizītes Ukrainā ietvaros tikās ar Eiropas Padomes (EP) ģenerālsekretāru Tūrbjērnu Jaglandu (Thorbjørn Jagland). Tikšanās laikā pārrunāta situācija Ukrainā, kā arī parlamentu loma un nepieciešamais atbalsts Ukrainai reformu procesā.

T.Jaglands sarunā uzsvēra Augstākās Radas lomu Ukrainas reformu īstenošanā, jo daudzas izmaiņas ir saistītas tieši ar tiesiskā regulējuma sakārtošanu. Tādēļ Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentu augstākās amatpersonas informēja EP ģenerālsekretāru par kopīgo iniciatīvu, kuras mērķis ir pieredzes nodošana gan Augstākās Radas deputātiem, gan administrācijas darbiniekiem, kuri strādā ar likumprojektiem.

Amatpersonas bija vienisprātis, ka šobrīd Ukrainā ir svarīgi pilnveidot politisko kultūru, padarot lēmumu pieņemšanas procedūras caurskatāmākas un sabiedrībai saprotamākas, kā arī veicināt parlamentāro uzraudzību pār valdības darbu. Saeimas priekšsēdētājas biedrs uzsvēra, ka nepieciešams veicināt pilsoniskās sabiedrības aktīvu līdzdalību un iesaisti politiskajos procesos, kā arī komunikāciju ar sabiedrību.

Tāpat tikšanās laikā puses bija vienisprātis, ka Eiropa nemainīgi turpinās atbalstīt Ukrainu, ja vien šī Austrumu partnerības valsts to pati vēlēsies un apliecinās, turpinot reformu īstenošanu un tuvināšanos Eiropas vērtībām. G.Daudze sacīja, ka viens no patlaban būtiskākajiem virzieniem, kurā jāstrādā Ukrainai, ir reālas parlamentārās demokrātijas ieviešana. Īpaša loma reformu ieviešanā ir Augstākajā Radā ievēlētajiem jaunajiem deputātiem, kuriem nav parlamentārās pieredzes, bet kuri ir apņēmības pilni mainīt pastāvošo sistēmu. Saeimas priekšsēdētājas biedrs norāda, ka parlamenta jauno deputātu dalība Baltijas un Ziemeļvalstu piedāvātajā pieredzes apmaiņas iniciatīvā varētu būt nozīmīgs atbalsts Ukrainas īstenotajām reformām. „Svarīgi ir stiprināt arī politisko partiju sistēmu Ukrainā, lai tās no viena līdera partijām kļūtu par politiskām organizācijām, kuras vieno kopīgas politiskas vērtības un mērķi, kā arī skaidra vīzija, kā šos mērķus īstenot,” norādīja G.Daudze.

Pārrunājot situāciju Ukrainā, G.Daudze uzsvēra, ka „aizvadītajā mēnesī attiecībā uz situāciju Austrumukrainā esam novērojuši pozitīvu attīstību, taču pamiers aizvien ir trausls. Tāpēc ir jāturpina EDSO novērošanas misija, uzraugot un pārbaudot pamiera režīma ievērošanu un smago ieroču atvilkšanu”. Vienlaikus Saeimas priekšsēdētājas biedrs uzsvēra, ka EDSO novērotājiem ir jābūt piekļuvei teritorijām, no kurām atvilkti ieroči, un jābūt pieejamai informācijai par ieroču daudzumu un izvietojumu.

Tāpat G.Daudze atzīmēja, ka šobrīd vienīgais veids, kā stabilizēt situāciju Austrumukrainā, ir Minskas vienošanās ievērošana, tādēļ patlaban visbūtiskākā nozīme aizvien ir Ukrainas un Krievijas robežas uzraudzībai.

Saeimas priekšsēdētājas biedrs no 15. līdz 17.martam piedalās Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentu priekšsēdētāju sanāksmē. Parlamentu augstākās amatpersonas uzturas Ukrainā, lai klātienē apliecinātu nemainīgo atbalstu šīs Austrumu partnerības valsts teritoriālajai integritātei un ar amatpersonām pārrunātu situāciju Austrumukrainā.