17.03.2015

Labklājības ministrs sveic sociālos darbiniekus Vispasaules sociālā darba dienā


Labklājības ministrs Uldis Augulis sveic visus sociālos darbiniekus  Vispasaules sociālā darba dienā, novēlot viņiem izturību un pacietību,  darot šo nereti grūto darbu.

„Sociālais darbs nenoliedzami ir  psiholoģiski smags, tomēr ļoti nepieciešams darbs, jo tieši sociālais  darbinieks ir galvenā uzticības persona un atbalsts grūtībās nonākušam  cilvēkam. Ceru, ka šīs dienas atzīmēšana arī Latvijā pamazām izveidosies  kā laba tradīcija, godinot sociālā darba nozīmību un lomu labākas  dzīves vides veidošanā," pārliecināts labklājības ministrs Uldis  Augulis.

17.martā Starptautiskā sociālo darbinieku federācija (The International Federation of Social Workers)  atzīmē Vispasaules sociālā darba dienu. Tās mērķis ir pievērst uzmanību  sociālā darba nepieciešamībai un ietekmei sabiedrības labklājības  veidošanas procesā.

Šī  gada Vispasaules Sociālā darba dienas būtiskākā aktualitāte ir trīs  tādu starptautisko organizāciju kā Starptautiskās sociālo darbinieku  federācijas, Starptautiskās Sociālā darba skolu asociācijas un Sociālās  labklājības Starptautiskās padomes apņemšanās strādāt kopā, lai  ietekmētu starptautisko, reģionālo un vietējo politiku, valdības  darbības un uzsvērtu sociālo darbinieku ikdienas darba vērtību un  ieguldījumu visā pasaulē.
 
Kaut gan visā pasaulē marta trešajā  otrdienā atzīmē Vispasaules sociālā darba dienu, Latvijā sociālie  darbinieki jau tradicionāli tiek sumināti rudens pusē. Profesionālās  identitātes un profesijas prestiža un uzticamības stiprināšanai  sabiedrībā jau trešo gadu pēc kārtas notiks Labākā sociālā darbinieka  Latvijā sveikšana, kuras ietvaros Labklājības ministrija un tās  izveidota kompetenta žūrija pateiksies par darbu tiem sociālajiem  darbiniekiem visā Latvijā, kuru ieguldījumu sabiedrības labklājības  veicināšanā pamanījuši iedzīvotāji, kolēģi, un darbadevēji.