27.03.2015

Latvijas ekonomikas ministre: Digitālajam Vienotam tirgum jākļūst par nozīmīgu Eiropas tālākās izaugsmes dzinējspēku


Divu dienu neformālās ES konkurētspējas ministru sanāksmes laikā  ministri pārrunāja digitālās ekonomikas jautājumus un veidus, kā plašāk  izmantot digitālās iespējas, lai nodrošinātu gudru, ilgtspējīgu un  iekļaujošu izaugsmi Eiropā. Sanāksme notika Rīgā no 26. - 27. martam.

 

Neformālajā sanāksmē piedalījās Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un mazo un vidējo uzņēmumu komisāre Elžbeta Beņkovska (Elżbieta Bieńkowska), Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks par digitālā vienotā tirgus jautājumiem Andruss Ansips (Andrus Ansip), Eiropas Parlamenta Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas priekšsēdētāja Vikija Forda (Vicky Ford),  par iekšējā tirgus un rūpniecības jautājumiem atbildīgie Eiropas Ekonomiskās zonas ministri, kā arī pārstāvji no Eiropas Komisijas, Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta un Eiropas Parlamenta. Sanāksmes diskusiju paneļos piedalījās arī Latvijas un Eiropas Savienības (ES) uzņēmēji un to intereses pārstāvošo organizāciju pārstāvji.

 

Eiropai jābūt konkurētspējīgai, lai tā saglabātu savu ekonomisko izaugsmi ilgtermiņā, spēju radīt jaunas darba vietas un noturēt ES labklājības līmeni. „21.gadsimts ir digitālais gadsimts. Mūsu iedzīvotāji un uzņēmēji jau sekmīgi izmanto tā sniegtās iespējas, tāpēc mūsu, lēmumu pieņēmēju Briselē un dalībvalstīs, pienākums ir sekmēt digitālo risinājumu arvien plašāku izmantošanu. Mums jāpanāk, ka Digitālais vienotais tirgus kļūst par realitāti un tas tiek organiski sapludināts ar jau esošo Eiropas Savienības tradicionālo Vienoto tirgu. Tikai tad tas būs nozīmīgs Eiropas tālākās izaugsmes dzinējspēks, nodrošinot mūsu iedzīvotājiem plašāku pieejamību un zemākas cenas precēm un pakalpojumiem,” norādīja Latvijas ekonomikas ministre Dana Reizniece - Ozola.

 

Sanāksmes laikā diskusijas norisinājās trīs sesijās, kas aptver ES vienotā tirgus lomu digitālajā ekonomikā, rūpniecības digitālo pārveidošanu un digitālās uzņēmējdarbības jautājumus. Tāpat ministriem bija iespēja iepazīties ar Latvijā radītiem inovatīviem IT risinājumiem, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sasniegumiem, kā arī mobilām aplikācijām biznesam un atpūtai, kas šobrīd apkopotas Rīgas IT Demo centrā.

 

ES vienotā tirgus loma digitālajā ekonomikā

 

E-komercija un citi tiešsaistes uzņēmējdarbības veidi tiek izmantoi plaši, taču joprojām uzņēmumi saskaras ar dažādām barjerām uzņēmējdarbības veikšanai Eiropā. Sesijas laikā ministri diskutēja par šīm barjerām un veidiem, kā tās novērst. Diskusijas laikā tika secināts, ka turpmākajā darbā jāorientējas uz:

  • esošā regulējuma fragmentācijas mazināšanu attiecībā uz patērētāju un uzņēmēju tiesībām un pienākumiem;
  • teritoriālo ierobežojumu mazināšanu e-komercijā un pārrobežu uzņēmējdarbībā;
  • uzņēmēju pieejas digitālajai videi sekmēšanu;
  • IT risinājumu savietojamību digitālo produktu un pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai.

 

Rūpniecības digitālā pārveidošana un digitālā uzņēmējdarbība

 

Digitālās tehnoloģijas un risinājumi kļūst arvien nozīmīgāki pievienotās vērtības radīšanai dažādos rūpniecības sektoros. Savukārt piekļuve digitālajiem datiem  rada iespējas attīstīt jaunus, komercializējamus pakalpojumus un tehnoloģijas.

 

Eiropas Komisija šobrīd strādā pie Digitālā vienotā tirgus stratēģijas attīstības, tāpēc šodien sanāksmes dalībnieki diskutēja par rūpniecības digitālās pārveidošanas prioritātēm un digitālajai uzņēmējdarbībai atbilstošas vides radīšanu.

 

Diskusiju laikā ministri norādīja uz vairākiem nepieciešamajiem rīcības virzieniem, piemēram, personas datu aizsardzību e-komercijas darījumos, IT sistēmu savietojamību, digitālo prasmju attīstīšanu, augsti kvalificēta darbaspēka apmācība un citiem.

 

Detalizētāki ES politikas pasākumi digitālā vienotā tirgus izveidošanai tiks iekļauti Eiropas Komisijas izstrādātajā Digitālā vienotā tirgus stratēģijā.