31.05.2017

Latvija saņēmusi atbalstu centieniem rast papildu finansējumu veselības aprūpes pieejamības uzlabošanai


Veselības ministrija saņēmusi vēstuli no Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas Reģionālā biroja direktores Dr.Žužannas Jakabas (Zsuzsanna Jakab), ar kuru tiek pausts atbalsts Latvijas centieniem rast papildu finansējumu veselības aprūpes pieejamības uzlabošanai.

Vēstulē tiek uzsvērts, ka PVO rekomendācijas, lemjot par papildu nepieciešamā finansējuma avota rašanu nav mainījušās kopš 2016.gada septembra, kad tās tika gatavotas pēc Veselības ministrijas lūguma izvērtēt veselības finansēšanas modeļus. Latvijā iedzīvotajiem ir jānodrošina visaptveroša un pieejama veselības aprūpe, kā arī ir jāpalielina valsts izdevumi veselības aprūpes jomai. Kā minimālais finansējuma apmērs, kas būtu nepieciešams kvalitatīvas un pieejamas veselības aprūpes sistēmas radīšanai ir vismaz 12% no kopējā valsts budžeta (Latvijā šobrīd aptuveni 10%).

Palielinot valsts izdevumus veselības aprūpei, tiktu uzlabota iedzīvotāju finansiālā aizsardzība un nodrošināta taisnīga piekļuve pakalpojumiem. Ņemot vērā salīdzinoši zemo finansējumu veselības aprūpei, PVO secina, ka līdz šim valdības veselības jomu ir uztvērušas kā zemu prioritāti, ņemot vērā veselībai atvēlēto valsts finansējumu.

Vēstulē PVO rekomendē neatbalstīt tādu veselības aprūpes finansēšanas modeli, kura rezultātā kāda iedzīvotāju grupa varētu tikt izslēgta no valsts pakalpojumu pieejamības. Vienlaikus tiek norādīts, ka valsts izdevumu palielināšana veselībai ir prioritātes jautājums un pēc savas būtības politiska izvēle, pārskatot nodokļu politiku. Neatkarīgi no tā, vai maksājumi ir iezīmēti konkrētiem mērķiem vai nav, lielāku valsts ieņēmumu radīšana veselības vajadzībām galvenokārt ir politiskas apņemšanās jautājums un izvēlētais veids, kādā to darīt, ir pakārtots jautājums.

PVO eksperti norāda, ka finansiālās grūtības visvairāk koncentrējas nabadzīgajās mājsaimniecībās un pensionāru vidū, un lielā mērā tās ļoti saasina tiešie maksājumi par zālēm.  Finansiālās grūtības, ar kurām tik bieži nākas sastapties Latvijā, atspoguļo zemos valsts izdevumus veselībai un vājās vietas pacientu līdzmaksājumu politikā, jo īpaši līdzmaksājumiem par recepšu zālēm. Pacientu līdzmaksājumi jāsamazina, jo īpaši mazturīgāko iedzīvotāju kategorijām, tostarp pensionāriem. 

PVO aicina Latvijas valdību izvērtēt iespēju nospraust mērķi virzīties uz 5% veselībai no IKP līdz 2020.gadam, tādējādi tuvojoties citām ES valstīm (vidēji ES 5-7%). Kopā ar citām atbalsta programmām mazturīgiem iedzīvotājiem, tas ievērojami uzlabotu iedzīvotāju finansiālo aizsardzību veselībai pasliktinoties.

PVO eksperti vērš uzmanību, ka veselības finansēšanas reformai jāsargās sadrumstalot valsts finansēto veselības sistēmu un sašķelt pieejamo pakalpojumu kopumu.  Iespēja no valsts budžeta apmaksāt tikai neatliekamo medicīnisko palīdzību un pārējos pakalpojumus segt no veselības apdrošināšanas iemaksām nav rentabla, rada netaisnīgu attieksmi un sliktākus rezultātus veselības jomā un tādas sistēmas ieviešana nebūtu attaisnojama. Tāpat eksperti norāda, ka valsts izdevumu palielināšana veselībai nedrīkst mazināt valsts izdevumus sociālajai aizsardzībai.

“Pasaules Veselības organizācijas atbalsts, īstenojot reformas veselības nozarē, tostarp risinot veselības aprūpes finansējuma jautājumu, ļauj diskusijās balstīties uz pierādījumiem, pārliecinošu statistiku un citu valstu pieredzi, no kā iespējams mācīties un nepieļaut kļūdas. Tik sociāli jūtīgā un valstiski nozīmīgā jautājumā kā sabiedrības veselība un veselības aprūpe tas ir kritiski svarīgi,” norāda veselības ministre Anda Čakša.

PVO pārstāvniecības Latvijā vadītāja Aiga Rūrāne uzsver: “Rezultāti veselības jomā varētu ievērojami uzlaboties, palielinot izdevumus veselībai un uzlabojot pakalpojumus. Neuzņemoties saistības palielināt valsts izdevumus veselībai, veselības sistēmas sniegums visdrīzāk pasliktināsies vistuvākajā nākotnē, un nevienlīdzības plaisa veselības ziņā vēl vairāk palielināsies. Pacienti ar nopietnām veselības problēmām turpinās gaidīt garās rindās, lai sagaidītu palīdzību. To var un vajag novērst, valdībai ievērojami vairāk investējot iedzīvotāju veselībā.”